Geert Schaaij-effect: +2%


Vaak wordt er geschreven over het Geert Schaaij-effect. Tegelijkertijd is er eigenlijk nooit gedocumenteerd of dit effect echt bestaat en of het een blijvend effect is of slechts tijdelijk. Dirk Gerritsen (voluit Assistant Professor Finance and Financial Markets van de Utrecht University School of Economics, USE) en medeauteur Derk Majoewskij stelden een onafhankelijke universitair onderzoek in. De uitkomst is dat abonnees van Beursgenoten inderdaad kunnen profiteren van koerssprongen.

Reactie Geert Schaaij

Geert Schaaij is door de media om een reactie gevraagd, maar als eerste wenst hij te reageren naar zijn abonnees:

“Ik ben iemand van kleur bekennen, prietpraters zijn er genoeg in de financiële sector. Ik wil dat mijn Beursgenoten een degelijke en goede portefeuille opbouwen. Een hoog rendement behalen met zo nu en dan het kwartje tussen de dubbeltjes. Dat is mijn werk, daarvoor zijn ze abonnee.

Grappig vind ik de conclusie uit het onderzoek: Als je op maandag de aandelen koopt dan kan de oplettende belegger een mooie winst maken. Ik zou toch denken dat de ‘slimme’ belegger ze voor maandag koopt. In het onderzoek lees ik dat: ‘ Schaaij de winnaars koopt’. Tja om de losers te kopen moet je een echte domoor zijn. Maar ik weet dat veel van mijn gewaardeerde collega’s dat zijn.  Ik lees in dit onderzoek, waar ik het overigens niet mee eens ben, wel 100 rendements-redenen om abonnee te worden van Beursgenoten, het verdient zich bewezen terug toch? 

Bij mijn ouders hing een tegeltje aan de muur “do dien plicht en lit de lju mar rabje” wat betekent “doe je plicht en laat de mensen maar kletsen”.  En dat doe ik.” Aldus Geert Schaaij.

Belangrijke delen/citaten uit het onderzoek

“Geert Schaaij geniet een zekere bekendheid onder beleggers als beursanalist (-commentator). Eens per maand is hij op zondagochtend te gast in het programma Business Class, gepresenteerd door Harry Mens, waar hij kijkers trakteert op zijn analyse van een handjevol aandelen.

Dikwijls wordt er verwezen naar het zogenoemde Geert Schaaij-effect. Dit effect houdt in dat zijn aanbevelingen leiden tot koersuitslagen op de volgende dag doordat beleggers de adviezen opvolgen.

Tot zover is er echter geen empirische onderbouwing van dit effect. In dit onderzoek onderzoeken we de volgende drie vragen:

 1. Bestaat dit effect überhaupt, met andere woorden, stijgen koersen na een aanbeveling? Stijgen aandelen na de uitzending van Business Class?
 2. Is een eventueel effect tijdelijk of blijvend? In het geval dat er een effect is, onderscheiden we in de literatuur twee mogelijkheden:
 • De analyses geven de markt nieuwe informatie en een eventueel koerseffect is blijvend.
 • Beleggers kopen omdat ze denken dat er een blijvend effect optreedt, maar het initiële effect loopt na verloop van tijd weer uit de koers (een selffulfilling prophecy).
 1. Zijn er mogelijkheden voor beleggers om op een effect in te spelen?

Methode

Om het effect te analyseren hebben we de uitzendingen van Business Class vanaf 29 september 2013 tot en met 24 april 2016 waar Schaaij te gast was teruggekeken. In totaal zijn er in die uitzendingen 96 aandelen besproken. Slechts 6 keer was de teneur negatief, in alle overige gevallen was het een positief verhaal.

Gewoonlijk worden er Nederlandse aandelen besproken, soms gaat het echter om buitenlandse namen. We analyseren alleen de Nederlandse aandelen waarvoor de analyse positief uitviel. In totaal hebben we daarmee 74 observaties in onze steekproef.

We hebben zowel gekeken naar voor marktrendement gecorrigeerde rendement (waarbij we het rendement op de Amsterdam All Share index aftrekken van het aandelenrendement) als naar voor marktrisico gecorrigeerde rendementen.

Bij de laatste methode bepalen we een verwacht rendement door rekening te houden met het marktrisico van een aandeel. We baseren het risico op de periode [-280, -20] dagen voorafgaand aan de aanbeveling en/of uitzending.

Resultaten

Wat zijn onze bevindingen?

 • Interessant om te zien is dat de positief besproken aandelen al vanaf zes beursdagen vóór de uitzending een stijging vertonen. De stijging in deze periode voorafgaand aan het tv-optreden is sterk statistisch significant. Overigens vlakt de stijging af op de donderdag en vrijdag voor de uitzending.
 • Op de dag na de uitzending stijgen de besproken aandelen met bijna 1%, ook deze stijging is statistisch significant
 • In de erop volgende dagen ebt het effect langzaam weg. Na een week is nog ongeveer de helft van het effect zichtbaar en nog een week later is het effect geheel uit de koers verdwenen.
 • In de twee weken erna schommelt de koers nog wat, maar uiteindelijk komt deze niet meer op het niveau van het initiële effect

Omdat een potentiële koersinvloed waarschijnlijker is bij kleine aandelen, hebben we deze categorie apart bekeken. We richten ons op een subset van aandelen met een marktwaarde kleiner dan 1 miljard euro. Er bleven 24 adviezen over.

 • Bij deze aandelen was de stijging op de dag na uitzending dubbel zo groot als in de totale steekproef: 2,0%
 • Interessant is dat dit koerseffect beklijft in de 20 er op volgende dagen
 • Een kanttekening hierbij is dat het in stand blijven van het rendement voornamelijk gedreven wordt door uitschieters omdat deze steekproef eigenlijk te klein is om een gangbare statistische analyse op los te laten.

Zoals beschreven is het koerseffect op de maandag het sterkst, maar stijgen aandelen gemiddeld gezien niet meer verder. (Over de gemeten periode. Red.) Kan een belegger eigenlijk nog profiteren van deze initiële stijging, of is dit effect al gedurende de opening verwerkt?

Hiervoor hebben we gekeken naar het verschil tussen de openingskoers en de slotkoers op deze dag.

Wegens datalimitaties konden we dit doen voor een subset van 63 aandelen. Wat blijkt: gemiddeld gezien ligt de koers aan het einde van de dag 0,4% hoger dan bij opening. Met andere woorden, het effect lijkt slechts gedeeltelijk in de koers verwerkt bij beursopening, en dit kan kansen bieden aan oplettende beleggers.

Conclusies

Het Geert Schaaij-effect lijkt op te gaan op de Nederlandse beurs. Gemiddeld gezien worden aandelen besproken die recent aan de winnende hand waren en de besproken aandelen stijgen de dag na de uitzending van Businessclass gemiddeld met 1% door.

Heeft het zin voor beleggers om de aangeraden aandelen aan te schaffen? Kopen bij beursopening op maandag zou winstgevend kunnen zijn, daar de slotkoers gemiddeld 0,4% hoger ligt dan de openingskoers”.

Reactie Beursgenoten

Gekeken is naar een twintig daagse periode zo laat het uitgebreide onderzoek zien. Beursgenoten geeft haar adviezen op fundamentele basis met een 12 tot 24 maanden horizon. Het is leuk om te zien dat ze beweren dat de aanbevelingen van Geert Schaaij een 2% voorspong kan geven aan de Beursgenoten beleggers.

Geert Schaaij is opnieuw gevraagd door het programma Businessclass op zondagmorgen en hij zal ook dit seizoen daar pareltjes aanreiken en beleggers trachten te behoeden voor verkeerde beleggingsbeslissingen.

Geert Schaaij effect (pdf - 673KB)