Hoe werkt de optie schaduwportefeuille?

Volg onderstaande stappen om een optiestrategie in uw schaduwportefeuille te zetten.

Op portefeuille pagina ziet u uw eigen schaduwportefeuille en die van Beursgenoten. U hebt de schaduwportefeuille gemaakt door in de Calculator de optie ‘Bewaren’ te gebruiken. Per item ziet u de volgende informatie:

 • naam zoals u die zelf heeft opgegeven
 • datum en tijd waarop het item is toegevoegd

Een van de volgende statussymbolen:

De normale status voor lopende items.
Dit item is gesloten. Het resultaat wordt niet meer aangepast.
Eén of meerdere opties of sprinters zijn geexpireerd. De waarde op expiratiedatum wordt getoond.
Voor dit item is een e-mailalert ingesteld.

 • de benodigde investering 
 • de huidige waarde 
 • huidig resultaat (verschil tussen investering en huidige waarde) 
 • mogelijke acties

De volgende acties zijn mogelijk: 

 • Details. De functie ‘Details’ brengt u naar een pagina waar u meer details kunt zien en waar ook grafieken of tabellen worden getoond. Deze pagina heeft soort­gelijke functies als de Calculatorpagina, alleen kunt u de constructie niet wijzigen. De historische informatie wordt weergegeven vanaf de datum van toevoegen. 
 • Naam. Met deze functie kunt u een naam geven aan uw item. 
 • Verwijderen. Hiermee kunt u het item uit de portefeuille verwijderen. 
 • Sluiten. Hiermee kunt u het item sluiten. Dit doet u als u ook de echte positie sluit. Het bereikte resultaat wordt opgeslagen en is dus naderhand altijd nog te zien.
 • Wijzigen. Deze functie brengt u naar een soortgelijke pagina als de Calculator. U kunt hier alle parameters aanpassen. Het eindresultaat kunt u vervolgens bewaren of kopiëren naar een nieuw item. Deze functie is handig als u bijvoorbeeld een onderliggende optiepositie wilt doorrollen of sluiten. U opent het huidige item met de functie aanpassen. Nadat u de posities heeft aangepast kopieert u het item naar een nieuw item. Vervolgens sluit u het oude item zodat dit resultaat bewaard blijft.