Colofon van Beursgenoten

Beursgenoten is een communicatiemiddel voor abonnees van Beursgenoten.

Eindredactie:
Geert Schaaij

Medewerkers:
Willem-Simon Schaaij, Kees Kamp, Michiel Visser, Jos Sterk, Christian Slagter, Armand Bekx, Ronald Kok, Wim Coenraadts, Arend-Eric Schaaij, Gert de Kruijf, Ruben de Jong, Rick van Zelst, Nicolette Brands en Amber Buitenkamp.

Uitgegeven door:
Beursgenoten - Funda Rend B.V.
Kantooradres: Van der Feltzpark 2, 9401 HM  Assen
Postadres: Postbus 430, 9400 AK  Assen
Telefoon: (0592) 31 66 75
E-mail: [email protected] 

Abonneeservice (opgave/opzeggingen/adreswijzigingen):
Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA Uitgeest
Telefoon: (0251) 76 01 34
Site: www.aboland.nl  

Abonneeservice (opgave/opzeggingen/adreswijzigingen) België:
Abonnementenland
Ambachtenlaan 21 Unit 2A
3001 Heverlee
Telefoon: +32 (0)28 08 55 23
Site: www.aboland.nl

Abonnementen
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor bepaalde tijd en kunt u ook niet tussentijds beëindigen. Indien u het abonnement aan het einde van deze periode wilt beëindigen, dan dienen wij uiterlijk 4 weken voor het einde van de abonnementsperiode uw opzegging in ons bezit te hebben. Abonnementen worden na de eerste abonnementsperiode omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd dat telkens voor een jaar wordt gefactureerd, tenzij u ten minste 4 weken voor het eindigen van de geldende abonnementsperiode heeft opgezegd. Na omzetting geldt telkens een minimale prolongatieperiode van 3 maanden zoals beschreven in de algemene voorwaarden. Voor informatie over uw lopende abonnement kunt u contact opnemen met de klantenservice (0251) 76 01 34.

Website
Koersinformatie afkomstig van ShareCompany. De koersinformatie is minimaal 20 minuten vertraagd. Beurs- en fondsnieuws door ABM Financial News.

Verkorte disclaimer
De analyses van Beursgenoten zijn, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op fundamentele grondslagen. Koersveranderingen en/of nieuwsfeiten nadien kunnen tot gevolg hebben dat een belegging niet langer uitvoerbaar is en/of een gewijzigd advies behoeft. Beursgenoten kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. Reden hiervan is dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (zoals bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). Desalniettemin wordt alle kennis en vaardigheden die Beursgenoten tot haar beschikking heeft, steeds aangewend om winstgevende en kwalitatief goede beleggingsadviezen te leveren. Voorts worden lezers aangemoedigd hun ervaringen en specifieke interesses met ons te delen. Want alleen door een optimale wisselwerking wordt het beste resultaat bereikt. De gehele disclaimer kunt u nalezen op onze website, bij disclaimer.

Conflicterende Belangen Meldingen
Personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Conflicterende Belangen Meldingen inzake de Wet marktmisbruik vindt u op onze website, bij mededelingen en is door een ieder te bekijken. Voor vragen over conflicterende belangen kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice of eindredactie.

© 2006-2024 Beursgenoten, auteursrechten voorbehouden.