Beleggen in uranium

Bij het beleggen in grondstoffen wordt er vaak als eerst gedacht aan het beleggen in goudzilver of olie. In de praktijk is deze keuze een stuk ruimer. Zo is het ook mogelijk om te beleggen in grondstoffen als, aardgas, koffiebonen, graan, edelmetalen en chemische metalen. In dit artikel gaan we dieper in op het beleggen in chemische metalen. Eén van deze chemische metalen die de moeite waard is om van dichterbij te bekijken is uranium. Wat is uranium? Wat zijn redenen om te beleggen in uranium? Wat zijn de risico’s van het beleggen in uranium? En hoe kunt u beleggen in uranium? U leest het op deze pagina.


In dit artikel leest u alles over het beleggen in uranium aandelen:


Wat is uranium?

Uranium is een grondstof dat voorkomt in de bodem, gesteente en water. Het komt in de aardkorst bijna 40 keer meer voor dan zilver. Uranium is een zilver metaal dat langzaam verkleurt bij blootstelling aan lucht. Het unieke aan uranium is dat het zacht en kneedbaar is. Uranium staat bekend als zwaar radioactief en het wordt veel gebruikt voor het opwekken van kernenergie.

Het grootste gedeelte van uranium wordt gewonnen uit de mijnbouw. Het meeste uranium komt uit Canada, Kazachstan en Australië. Het chemische metaal kan nog niet direct gebruikt worden. Zo wordt het uranium na de winning eerst “verrijkt”. Hierbij wordt het isotoop uranium-235 gescheiden van de andere materies die zich bevinden in deze grondstof. De reden hiervoor is dat alleen uranium-235 splijtbaar is en energie kan vrijgeven door splitsing in kernreactoren. Tijdens dit proces wordt dus de isotoop uranium-235 verhoogt om zo meer energie te kunnen opwekken uit de uranium. Bij deze manier van energie opwekken komen er geen CO2 en andere broeikasgassen vrij. Het is dus een duurzamer alternatief voor fossiele brandstoffen. Dit maakt het beleggen in uranium interessant.

Waarom is beleggen in uranium interessant? 

Er zijn verschillende grondstoffen om in te beleggen. Waarom is het aantrekkelijk om te beleggen in uranium? Hier zijn verschillende redenen voor:

Er is wereldwijd steeds meer behoefte aan kernenergie

Rond de 10% van alle elektriciteit wereldwijd wordt opgewekt vanuit kernenergie. Bij sommige landen wordt soms wel een kwart tot de helft van de energie opgewekt uit kernenergie. In Frankrijk wordt zelfs bijna 70% van de energie opgewekt uit kernenergie. Met de verduurzaming van de samenleving wordt er steeds meer gekeken naar groenere alternatieven van fossiele brandstoffen. Aangezien kernenergie niet tot nauwelijks CO2 uitstoot, is het mogelijk dat de vraag naar kernenergie toeneemt.

Kernenergie krijgt een steeds positiever imago

Kernenergie wordt vaak geassocieerd met gevaar. Dit heeft grotendeels te maken met de kernongevallen die plaats hebben gevonden in Fukushima en Tsjernobyl. Veel landen hebben hierna ter preventie hun kerncentrales gesloten of besloten om te stoppen met de bouw van nieuwe kerncentrales. Kernenergie wordt nu steeds meer gezien als een oplossing voor het klimaatprobleem, omdat het geen CO2 uitstoot. Dit heeft geleid tot een verbetering van het imago.

Beleggers zorgen voor een prijsstijging van uranium

Meerdere bedrijven die zich bezighouden met het opwekken van energie houden grote voorraden aan om zichzelf te beschermen tegen tegenvallende resultaten bij mijnbouw bedrijven. Dit zorgt al meerdere jaren voor schommelingen in de koersen. Momenteel speelt er een nieuwe ontwikkeling zich af binnen deze markt. Er zijn nu namelijk ook meerdere beleggingsfondsen die grote hoeveelheden fysieke uranium kopen. Hierdoor neemt de wereldwijde voorraad nog sneller af. Het aanbod neemt dus af, terwijl er meer vraag ontstaat naar uranium. Dit zorgt voor een opstuwing van de prijs.

Waarom in 2023 nog steeds in uranium beleggen?

De prijs van uranium was aan het begin van dit jaar $39,50 per pond, maar steeg in de eerste weken na de Russische inval in Oekraïne tot een hoogste niveau medio april van $63,50, wat tevens het hoogste niveau was in elf jaar tijd. De prijs voor deze nucleaire brandstof schommelt nu al maandenlang rond het niveau van $50 per pond. Verschillende factoren hebben de prijs omhoog gestuwd en dan hebben we het niet alleen over de Russische agressie. Denk aan:

 • Productiedalingen als gevolg van aan covid-19-gerelateerde sluitingen in 2020 hebben een rol gespeeld. 
 • Evenals de wijdverbreide vraag naar kernenergie als schone energiebron. 
 • Nieuwe nucleaire technologie vereist meer uraniumproductie, wat positief is voor de toekomstige resultaten van de bedrijven die uranium produceren. 
 • Onderhoudsproblemen in een aantal reactoren in Frankrijk leidden ertoe dat de helft van de uraniumproductie werd opgeschort. Voorafgaand aan een winter vol energiebeperkingen kwam de energievoorziening voor de Franse economie zelfs in gevaar.
 • Aan de andere kant hebben verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, China en Japan, investeringen toegezegd in de ontwikkeling van nieuwe fabrieken. Een ongekende energiecrisis kan de vraag naar kernenergie verder opdrijven en daar moeten de volgende bedrijven van kunnen profiteren.

Verwachte stijging van de vraag met 25% tegen 2025

Er is een stijging te zien in de behoefte aan kernenergie en naar verwachting stijgt de vraag naar uranium daardoor met 25% tegen 2025. De opleving in de vraag zal grotendeels komen van de sterk groeiende kernenergie-industrie in Azië, maar ook de rest van de wereld laat zich niet onbetuigd. 

Bovendien is er steeds meer belangstelling voor kleine, modulaire reactoren. Door gebruik te maken van dezelfde processen die worden gebruikt bij grote kerncentrales, produceren deze centrales kernenergie op kleinere schaal. Zo wordt het dus mogelijk om atoomenergie op een andere manier te integreren in een energienetwerk.

De risico’s van beleggen in uranium

Het is mogelijk om een mooi rendement te behalen door te beleggen in uranium. Echter, brengt het beleggen in uranium wel verschillende risico’s met zich mee:

 • Sluiting van belangrijke uraniummijnen: In het verleden zijn er meerdere belangrijke uraniummijnen gesloten. Het aanbod van uranium neemt dus af. Hierdoor kan er minder energie worden opgewekt met deze grondstof. Dit kan als gevolg hebben dat er naar een ander alternatief wordt gezocht voor het opwekken van energie.
 • Hoog risico bij aandelen van uranium bedrijven die gespecialiseerd zijn in het zoeken van uranium: Het investeren in bedrijven die uranium zoeken brengt een groot risico met zich mee. Het kan veel tijd kosten om de grondstof te vinden. Ook kan het uranium niet altijd gebruikt worden om te verrijken. Hierdoor kan het dus niet gebruikt worden voor het opwekken van energie. Dit terwijl de kosten wel gewoon doorlopen. Het kan dus voorkomen dat er geen geld binnenkomt bij dit soort bedrijven en dat zij hierdoor flinke verliezen draaien. Dit heeft negatieve effecten op de koersen van de aandelen.
 • De komst van Thorium: Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van thorium voor het opwekken van energie. Deze grondstof wordt gezien als een duurzaam alternatief voor uranium. Zo is een thoriumreactor veiliger dan een uranium reactor en zorgt het voor minder kernafval. Dit kan dus een bedreiging vormen voor de vraag naar uranium.

Uranium aandelen en ETF’s

Er zijn meerdere grondstoffen die u kunt kopen en thuis op kunt slaan, zoals goudstaven of zilveren munten. Bij uranium is dit niet mogelijk, vanwege de radioactiviteit. Bij het beleggen in uranium investeert u in aandelen van bedrijven die actief zijn in de uranium industrie. Dit kunnen bedrijven zijn die gespecialiseerd zijn in het zoeken van het uranium, het verrijken van uranium of uranium mijnen. Het is een zéér volatiele sector. De aandelen kunnen daarom in een korte periode flink stijgen en dalen. Voor het selecteren van de juiste uranium aandelen is de juiste marktkennis en grondig onderzoek nodig. Bij het kopen van losse uraniumaandelen kan er een aantrekkelijk rendement behaald worden. Hierbij loopt u wel een hoog risico. Een minder risicovolle manier om te beleggen in uranium is door uranium ETF’s te kopen. Deze leveren over het algemeen wel minder rendement op.

Beleggen in uranium aandelen: dit zijn de opties 

 • BHP (NYSE:BHP)
 • Cameco (NYSE:CCJ)
 • NexGen Energie (NYSE:NXE)
 • Uranium Energy (NYSEAMERICAN: UEC)
 • Energy Fuels (NYSEAMERICAN: UUUU)

BHP (NYSE:BHP)

De Olympic Dam mijn van BHP in Australië is een van de grootste uraniumafzettingen ter wereld. Hoewel koper de primaire grondstof is die wordt gewonnen bij die Olympic Dam, wordt er ook uranium, goud en zilver gedolven. Uranium is echter niet doorslaggevend voor de evolutie van de resultaten van dit bedrijf. BHP Group had in 2022 te maken met dalende ijzerertsprijzen, de grondstof die het vorige boekjaar nog goed was voor meer dan 50% van de ebitda. 

Aangezien BHP voor meer dan 60% van zijn omzet leunt op de Chinese economie, is het van het grootste belang hoe die economie het de komende kwartalen gaat doen. Op de beurs heeft het aandeel BHP het niet zo slecht gedaan, iets waar het dividendrendement van meer dan 11% zeker aan bijgedragen zal hebben. Met een koers-winstverhouding van ongeveer 7,5x is dit aandeel zeker niet duur geprijsd.


Cameco (NYSE:CCJ)

In de uraniumsector is Cameco een naam waar we niet omheen kunnen. Als gevolg van covid-19-regelgeving heeft Cameco begin 2020 de productie van zijn uraniumproject Cigar Lake tijdelijk stopgezet en werden ook andere activiteiten teruggeschroefd. Het bedrijf ondervond in 2020 een productiedaling als gevolg van de stopzetting van projecten in Canada, een land dat erg belangrijk is voor de resultaten van Cameco. 

Inmiddels heeft de vraag naar uranium zich echter sterk hersteld. Op de beurs heeft de koers van Cameco zich dan ook herpakt en noteert nu niet meer zo ver onder de pieken die voor de afgelopen vijf jaar zijn opgetekend. Dit aandeel is volgens ons nog steeds de beste ‘play’ voor een stijging van de uraniumprijs.

NexGen Energie (NYSE:NXE)

Uraniumexploratie- en ontwikkelingsbedrijf NexGen Energy richt zich op projecten in het Canadese Athabasca Basin. Het belangrijkste eigendom is het Rook I project, waarover afgelopen zomer goed nieuws naar buiten kwam. In een persbericht kondigde NexGen aan dat het een ontwerp-milieueffectverklaring had ingediend bij het Saskatchewan Ministry of Environment en de Canadian Nuclear Safety Commission, waarmee de uraniummijn van het Rook I-project een stap dichter bij de opening komt. 

Deze mijn, die in staat wordt geacht om de eerste vijf jaar jaarlijks 29 Mlbs U308 te produceren, moet de grootste en goedkoopste uraniummijn ter wereld worden. Toch staan beleggers enigszins argwanend tegenover dit aandeel en de koers stabiliseerde de afgelopen maanden. Vooral voor iets meer speculatief ingestelde beleggers is dit aandeel de moeite van het volgen waard.

Uranium Energy (NYSEAMERICAN: UEC)

Uranium Energy heeft twee platforms in Zuid-Texas en Wyoming die klaar zijn voor productie. Deze ontginning in Zuid-Texas omvat ertslagen in de nabijheid van de centrale verwerkingsfabriek in Hobson. Het bedrijf is van mening dat deze projecten tegen een relatief lage kostprijs in productie kunnen worden genomen. Het wachten is nu op een uraniumprijs die hoog genoeg is om de productie op te starten. Op de beurs neemt de koers van dit aandeel een afwachtende houding aan. Uranium Energy is vanzelfsprekend goed geplaatst om te profiteren van een stijging van de uraniumprijs.

Energy Fuels (NYSEAMERICAN: UUUU)

Energy Fuels, de grootste producent van uranium in de Verenigde Staten, voorziet de grote kerncentrales van uranium dat wordt geleverd door de White Mesa fabriek in Utah, de enige conventionele uraniumfabriek die actief is in de Verenigde Staten. Het bedrijf is ook eigenaar van twee projecten in Wyoming en Texas. In afwachting van een verdere stijging van de uraniumprijs heeft Energy Fuels op de beurs eveneens gekozen voor een afwachtende houding.


Laat geen kansen liggen 

Met uranium aandelen en ETF’s is een leuk rendement te behalen over uw belegging. Verder zijn er nog verschillende andere grondstoffen waarin u kunt beleggen. Wilt u weten waarin u het best kunt beleggen? Vul uw e-mail in en ontvang gratis het Beursgenoten magazine vol met achtergrondinformatie en grondige analyses van kansrijke aandelen.