Beleggen in grondstoffen

Beleggen in grondstoffen

Wie begint aan beleggen in grondstoffen, denkt al snel aan de handel in aardolie of goud. Hoewel dit twee grote pijlers zijn op de grondstoffenmarkt, zijn er legio andere voorbeelden van deze manier van beleggen op te noemen.

Benieuwd hoe gunstig investeren in grondstoffen is? Bent u bekend met de risico’s die deze manier van beleggen met zich meebrengt? Wij delen onze expertise graag met u om u een voorsprong in beleggen te geven. 


Alles over beleggen in grondstoffen


Wat is beleggen in grondstoffen? 

Beleggen in grondstoffen betekent het (indirect) investeren in grondstoffen die worden verhandeld op de wereldmarkt. Het is op verschillende manieren mogelijk om in de handel van grondstoffen te stappen. Onderstaand hebben we een aantal van deze mogelijkheden voor u op een rij gezet:

 • De aanschaf van een hoeveelheid van een bepaalde grondstof, bijvoorbeeld goud of zilver.
 • Beleggen in futures contracten; een contract van levering van een standaard hoeveelheid van een bepaalde grondstof op een specifieke datum in de toekomst.
 • Beleggen via CFD brokers, waardoor er belegd kan worden zonder dat de grondstof zelf opgeslagen hoeft te worden.
 • De aanschaf van aandelen van bedrijven die grondstoffen delven en/of bewerken.
 • Investeren in een exchange-traded fund (ETF); een fonds dat zich dikwijls focust op meerdere grondstoffen of relevante bedrijven tegelijkertijd.

De historie van het beleggen in grondstoffen 

De handel in grondstoffen gaat waarschijnlijk terug tot de prilste geschiedenis van de sedentaire mens, een periode die samenvalt met het ontstaan van de landbouw.

Overschotten 

Na een goede oogst gebeurde het dat landbouwers opgezadeld zaten met flinke overschotten. Eerst werden deze overschotten omgeruild en werden verkocht na de creatie van geld. Door de handel in deze overschotten ontstonden marktplaatsen. Hier brachten de landbouwers hun producten aan de man. 

Uitbreiding van bestaande marktplaatsen 

Het aanbod van verhandelde breidde zich uit en bestond niet langer uit alleen landbouwproducten. Zo werd er al gauw in andere grondstoffen gehandeld, zoals ijzer, koper, goud maar nog veel meer. Ook werden er niet langer alleen lokale producten aangeboden, maar grondstoffen van over de gehele wereld. Denk aan de specerijenhandel in de tijd van de Oost-Indische Compagnie. 

Ontstaan van gespecialiseerde markten

Sinds de industriële revolutie werd de handel in grondstoffen verder geprofessionaliseerd. Er ontstonden gespecialiseerde markten waar vraag en aanbod elkaar ontmoetten. 

Van fysieke markten naar online markten

In het digitale tijdperk ontstond de elektronische handel, waarbij grondstoffen via de schermen worden verhandeld. Die handel is zeer gecompliceerd geworden. In zoverre dat een schip vol ruwe olie dat van de Perzische Golf onderweg is naar Nederland, tijdens zijn reis meerdere malen wordt verkocht. De moderne grondstoffenmarkt is een zaak van specialisten geworden. En de wereld een groot dorp.

In welke grondstoffen kunt u beleggen?

Waar bij het beleggen in grondstoffen vaak het beleggen in goud of het beleggen in olie wordt aangehaald, is de keuze in de praktijk een stuk ruimer. De wijze waarop u kunt investeren in deze grondstoffen is bovendien afhankelijk van het aanbod op de markt. Waar het bij goud of zilver wellicht nog realiseerbaar is om een eigen voorraad op te slaan, is het voor graan of koffiebonen interessanter om in relevante bedrijven of producenten te beleggen. Naast edelmetalen en olie is het ook mogelijk om te beleggen in grondstoffen als: 

 • Aardgas
 • Koffiebonen
 • Graan
 • Cacao
 • Chemische metalen
 • Edelmetalen zoals goud, zilver, platina of palladium

Een praktijkvoorbeeld

We geven een voorbeeld: de huidige olieprijs heeft uw aandacht getrokken. U bent bereid om te beleggen in een Nederlandse tak van die markt: Royal Dutch Shell. U koopt 2.500 aandelen van het bedrijf ter waarde van € 50.000. Een paar maanden later ontstaat er onenigheid tussen Iran en de VS, waardoor de olieprijs stijgt. Dit is een gunstige situatie voor Shell en uw investering.

Dit omdat de waarde van een aandeel in het bedrijf door de gebeurtenissen na een jaar met 10% is gestegen. Daarbij keert het bedrijf per aandeel dankzij het goede jaar € 0,47 dividend uit. Per saldo boekt u na één jaar met uw belegging dus een winst van € 1.175 en zijn diezelfde 2.500 aandelen plots € 55.000 waard. Bij verkoop betekent dat al snel een nettowinst van € 6.175.

Het rendement

Het rendement bij beleggen in grondstoffen kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Bij directe inkoop van grondstoffen wordt dat rendement behaald bij de verkoop van de goederen voor een meer gunstige prijs dan is betaald bij de inkoop. Alles wat overblijft na aftrek van die initiële kosten is pure winst. Bij het beleggen in relevante bedrijven of fabrikanten, maar ook bij de investering van bijvoorbeeld een ETF, speelt hun rol binnen de markt mee.

Wanneer een bedrijf goed opereert, kan een aandeel in waarde stijgen en zo rendement opleveren bij de verkoop van die aandelen op de markt. Daarnaast wordt er dividend uitgekeerd aan aandeelhouders bij een positief bedrijfsresultaat. Afhankelijk van hoe lang u uw aandelen in uw portefeuille houdt, kan het beleggen in deze bedrijven dus zowel op korte als lange termijn een rendement opleveren. 

De risico’s

Het beleggen in grondstoffen is niet geheel zonder risico’s. Denk daarom voor u een belegging doet aan het mogelijke risico van waardedaling. Op de markt verandert de prijs van een grondstof constant. Dit kan in uw voordeel werken als die lijn stijgende is. Maar als de waarde van een belegde grondstof daalt, daalt daarbij ook de waarde van uw belegging. Bij een constante daling kan u bij een eventuele verkoop dus een deel van uw inzet verliezen.

Waarom beleggen in grondstoffen? 

Beleggen in grondstoffen is volgens ons om drie redenen interessant:

 1. Grondstoffen zijn schaars
 2. De vraag naar grondstoffen zal toenemen
 3. Grondstoffen gaan niet failliet

1. Grondstoffen zijn schaars

Een grondstof is een product dat geen onbeperkte voorraad heeft. Bij een hogere schaarste is de vraag naar een bepaalde grondstof groter dan het aanbod dat er is, wat ervoor zorgt dat de prijs stijgt. Dit heeft weer een positieve invloed op de waardering van uw investering en kan op termijn een mooi rendement opleveren.

2. De vraag naar grondstoffen zal toenemen

Waar Europa en de Verenigde Staten vandaag de dag al volop produceren, zijn er ook genoeg gebieden waar nog (flinke) groei mogelijk is. Zo ontwikkelt Azië in razend tempo en zijn er ook tal van kansen in Afrika te vinden. Die industrie heeft grondstoffen nodig om te kunnen produceren en dat beïnvloedt de waarde van die grondstoffen in positieve zin.

3. Grondstoffen gaan niet failliet

Waar een bedrijf bij een langere slechte periode over de kop kan gaan, is dat met een grondstof logischerwijs niet mogelijk. Hoewel de prijs voor bepaalde grondstoffen (tijdelijk) kan dalen, zal u nooit bang hoeven te zijn dat uw investering plots als sneeuw voor de zon verdwijnt door een faillissement.


Meer weten over beleggen? 

Wilt u meer over beleggen weten, dan het beleggen in grondstoffen?? Pak uw voorsprong in beleggen en lees onze kennisbank over beleggen

Er zijn momenteel geen stijgers bekend.
Er zijn momenteel geen dalers bekend.