Hoe werkt de Screener?

Met de Strategie Screener kunt u uit laten rekenen wat voor een gegeven constructie de meest kansrijke optiecombinatie is. Het programma bekijkt alle moge­lijke combinaties op basis van de door u gekozen parameters en kiest de combinatie met het hoogste gemiddelde rendement op jaarbasis. Ook kunt u voor een specifiek aandeel een aantal constructies laten doorrekenen.

De screener maakt gebruik van dezelfde statistische module als de kansbereke­ningsmodule van de Calculator. Het kan zijn dat voor een bepaalde constructie geen optieseries kunnen worden gevonden, die aan de eisen voldoen. In dat geval worden geen of minder resultaten voor die constructie getoond.

 1. Ga naar het Beursgenoten ledenportaal.
 2. Druk rechtsboven op uw gebruikersnaam om het gebruikersmenu te openen.
 3. Druk in het gebruikersmenu op OptieCalculator.

Er zijn twee secties:

Per Aandeel.
Hier kunt u een aandeel kiezen en vervolgens wordt een aantal constructies doorgerekend. Voor elke constructie worden de vijf beste resultaten getoond.
(zelfde als per strategie)

Per Strategie.
Hier kunt u een constructie en een aantal parameters kiezen, waarna voor alle aandelen met opties de optieseries worden gekozen die in deze constructie het hoogste gemiddelde rendement op jaarbasis opleveren.

 1. Kies eerst een constructie, bijvoorbeeld de Short Strangle.
 2. Vervolgens past u indien gewenst de volgende parameters aan:
  • Minimale looptijd
   Dit is de minimale tijd tot expiratiedatum.
  • Maximale looptijd
   Dit is de maximale tijd tot expiratiedatum.
  • Minimale premie Call en Put
   Alleen opties die hieraan voldoen (op basis van bied- en laatkoersen) worden meegenomen.
  • Moneyness Call en Put 

   Een waarde van bijvoorbeeld 105% voor de call betekent dat de strike van de optieserie minimaal 5% boven de huidige aandelenkoers moet liggen. Bij een moneyness van de put moet de strike minimaal 5% onder de huidige aandelenkoers liggen.

  • Klik vervolgens op ‘Berekenen’. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Er verschijnt een regel met het totaal aantal fondsen dat onderzocht gaat worden en het aantal fondsen dat nog moet worden onderzocht. Als de berekening klaar is verschijnt er een tabel met daarin de resultaten.

   Tabel legenda

   • Aandeel: het aandeel waarvoor de simulatie wordt uitgevoerd 
   • Koers: de laatst bekende koers van het onderliggende aandeel 
   • Optie: een of meerdere opties van de betreffende constructie 
   • K/V: geeft aan of de betreffende optie gekocht(K) of verkocht (V) wordt 
   • Bied: de huidige biedkoers voor de optie 
   • Laat: de huidige laatkoers voor de optie 
   • Premie: de optieprijs die in de simulatie wordt gebruikt 
   • Investering: de benodigde investering, die ook negatief kan zijn als opties worden geschreven 
   • Kans: de kans dat er winst wordt gemaakt 
   • Gem. winst: gemiddelde winst