Wat kan ik doen met de OptieCalculator?

Met de OptieCalculator kunt u zelf een constructie samenstellen en vervolgens de optiecalculator de volgende zaken laten berekenen en tonen. Indien voor het aandeel of de index sprinters bestaan dan worden deze ook getoond.

Theoretisch resultaat grafiek 

De waarde van de constructie op de expiratiedatum als functie van de aandelenkoers op dat moment. Tevens toont de grafiek de actuele waarde van de constructie bij een bepaalde waarde van de aandelenkoers. De groene lijn laat zien wat het resultaat is voor de huidige koers.

Waarde bij gelijkblijvende koers aandeel 

De waarde van de constructie als functie van de tijd, zoals die zou zijn als de waarde van het aandeel niet verandert. Het vakje ‘historische waarde tonen’ kan worden aangevinkt zodat ook de echte waarde van de constructie in de voorafgaande periode wordt getoond. De periode die wordt getoond, komt overeen met de expiratiedatum van de langstlopende optie of sprinter. Indien er geen optie of sprinter met expiratiedatum is, wordt een periode van honderd dagen getoond.

Bij de waardebepaling van de sprinters wordt rekening gehouden met de te betalen of te ontvangen rente (respectievelijk voor long en short sprinters). Tabellen geven in cijfers dezelfde informatie als ook in de grafieken wordt getoond. Echter wordt daarin ook de waarde van de onderliggende opties, sprinters en individuele aandelen getoond.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Een aantal resultaten zoals:

Totale Investering.
Dit zijn de kosten of opbrengsten van de optieconstructie.
Eventuele marginverplichting. Dit is een schatting van de marginverplichting. Omdat de percentages die banken hanteren, variëren en de handelssystemen niet altijd de constructie herkennen (en daardoor margin-verplichting voor individuele opties uitrekenen i.p.v. voor de combinatie, wat vaak gunstiger is), kan deze waarde afwijken van de werkelijke waarde.

Kans op winst.
De kans op winst wordt uitgerekend met behulp van een aantal statistische formules. Dit is een theoretische benadering waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke combinaties kansrijk zijn. 

Maximale winst.
Sommige constructies, bijvoorbeeld de covered call, hebben een maximale winst. Indien dat zo is wordt deze weergegeven.

Maximale ROI.
De return-on-investment die hoort bij de maximale winst. Dit is inclusief de margin-verplichting.

Maximale ROI op jaarbasis.
Als hierboven, maar dan omgerekend op jaarbasis.

Maximale ROI zonder marginverplichting.
De return-on-investment die hoort bij de maximale winst. Hierbij wordt de margin-verplichting niet meegenomen.

Maximale ROI op jaarbasis exclusief marginverplichting. Als hierboven, maar dan omgerekend op jaarbasis.