Zero coupon obligatie

Beleggen in obligaties, het wordt over het algemeen gezien als een belegging met een relatief laag risico. Obligaties zijn waardepapieren die uitgegeven worden door een bedrijf, een overheid of een andere organisatie. Hiervoor wordt in ruil geld uitgeleend. Er bestaan veel verschillende soorten obligaties. Voor elk type obligatie is het risico anders. In dit artikel leggen wij u meer uit over de zero coupon obligatie.


Alles over zero coupon obligatie

Wat is een zero coupon obligatie?

Beleggen in obligaties is het verstrekken van waardepapieren door een bedrijf of instantie. In ruil daarvoor wordt geld verstrekt aan dit bedrijf of deze instantie door de bezitter van deze waardepapieren. De koper van de obligatie ontvangt rente voor het uitlenen van dit geld. De meeste obligaties hebben een vaste looptijd en een afgesproken einddatum. Er zijn verschillende soorten obligaties, zoals: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties en zero coupon obligaties.

Een zero coupon obligatie is een obligatievorm waarbij de belegger geen periodieke rentevergoeding ontvangt. Een zero coupon obligatie wordt ook wel een zero coupon bond of een nulcouponobligatie genoemd. Als u gaat beleggen in een zero coupon obligatie koopt u de zero coupon obligatie met een grote korting ten opzichte van de nominale waarde. Daarnaast wordt er bij een zero coupon obligatie geen tussentijdse betaling gedaan. In plaats van de tussentijdse betaling krijgt de belegger aan het einde van de termijn een van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd.

Hoe werkt een zero coupon obligatie?

Zero coupon obligaties kunnen worden gekocht met een grote korting en de nominale waarde wordt op de eindvervaldag terugbetaald. Het verschil tussen de aankoopprijs en de nominale waarde is het rendement dat u vervolgens ontvangt. 

De betaling die u ontvangt, is gelijk aan de geïnvesteerde hoofdsom inclusief de rente die halfjaarlijks wordt verdiend tegen een bepaald rendement. De rente die u ontvangt bij een zero coupon obligatie is een toegerekende rente. Dit houdt in dat het een geschatte rentevoet is, en dus niet een vastgestelde rentevoet.

Een praktijkvoorbeeld van een zero coupon obligatie

Om een zero coupon obligatie beter te begrijpen hebben wij een praktijkvoorbeeld voor u opgesteld.

Stel, u wilt een obligatie met een nominaal bedrag van €20.000 die binnen 20 jaar vervalt. Met een rendement van 5,5% kunt u deze kopen voor ongeveer €6.800. Aan het einde van deze 20 jaar ontvangt u dan €20.000. Het verschil tussen de €6.800 en de €20.000 (€13.200) vertegenwoordigt de rente die automatisch wordt samengesteld totdat de obligatie afloopt.

De prijs van een zero coupon obligatie kan op de volgende manier berekend worden:

Prijs = M / (1 + r) n

  • M = nominale waarde van de obligatie
  • r = vereiste rentevoet
  • n = aantal jaren tot vervaldatum

Als u als belegger bijvoorbeeld 7% op een obligatie wil behalen, met een nominale waarde van €30.000, die binnen 4 jaar vervalt. Zult u bereid moeten zijn om het volgende te betalen: €30.000 / (1 + 0,7) 4 = €22.887.

Als de schuldenaar dit bod accepteert, wordt de obligatie aan u als belegger verkocht voor €22.887 / €30.000 = 76% van de nominale waarde. Op de vervaldag krijgt de belegger €30.000 – €22.887 = € 7.113, wat zich vertaalt naar 7% rente per jaar.

Risico’s van een zero coupon obligatie

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee, zo ook het beleggen in een zero coupon obligatie. Het grootste nadeel van een zero coupon obligatie is het feit dat u geen tussentijdse betalingen ontvangt. Naast dit nadeel loopt u ook nog een aantal risico’s die onvermijdelijk zijn bij alle soorten beleggingen.

Renterisico

Renterisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt wanneer de rente stijgt. Vooral bij obligaties met een hoge duration speelt dit een grote rol.

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat een belegger loopt als er een sterke daling is in de markt. De kapitaalmarkt, waarop ook de zero coupon obligaties verhandeld wordt, is behoorlijk gevoelig voor dit risico.

Koersrisico

Koersrisico is het risico dat je loopt door volatiliteit van de koers. Dit risico is onvermijdelijk omdat niemand de koers kan voorspellen.

Inflatierisico

Ook inflatie kan een risico vormen bij beleggen. Dit is echter alleen het geval wanneer de inflatie het rendement overstijgt.

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet aan zijn betalingen kan voldoen. Dit kan als gevolg hebben dat de hoofdsom niet wordt teruggekregen.

Waarom beleggen in een zero coupon obligatie?

Beleggen in een zero coupon obligatie kent niet alleen nadelen, en zijn meerdere redenen te bedenken waarom u juist wel moet beleggen in dit type obligaties. Zo zijn zero coupon obligaties zeer geschikt voor passieve beleggers. Het belangrijkste voordeel is dat de zero coupon obligatie vaak ver onder de nominale waarde worden uitgegeven. Dit is omdat u geen tussentijdse rente ontvangt. Daarnaast heeft u net als bij de andere soorten obligaties minder risico, een vaste einddatum en een rating.

Alles leren over beleggen?

Wilt u niet alleen leren over beleggen in zero coupon obligaties, maar juist alles wat met beleggen te maken heeft? Ga dan naar onze kennisbank en pak vandaag nog uw voorsprong in beleggen.