Zijn obligaties een veilige belegging?

Vaak wordt gedacht dat beleggen in obligaties een veilige keuze is. Kijkend naar alle beleggingsopties is het een relatief veilige belegging. Maar laten we voorop stellen dat aan iedere belegging áltijd een risico kleeft. Dit geldt ook voor het beleggen in obligaties. Hoe veilig is het beleggen in obligaties dan? 


Obligaties als veilige belegging

Obligaties zijn waardepapieren die uitgegeven worden door een bedrijf, een instantie of de overheid. Gemiddeld leveren obligaties een rendement op van zo’n 5%. Er zijn verschillende soorten obligaties, met diverse risicoprofielen. Hoe groter het risico, des te hoger is vaak het rendement. Als we kijken naar deze mogelijke uitgevers (emittent) van obligaties, dan zijn de meest veilige obligaties die van de overheid. Deze noemen we ook wel staatsobligaties

Desondanks dat een staatsobligatie een veilige belegging lijkt, zijn er een aantal punten waar u zich van bewust moet zijn voordat u deze belegging doet. 

Welke staatsobligaties zijn veilig?

Elke staat, zo ook de Nederlandse staat, kan het zich onmogelijk permitteren om een bepaalde verplichting niet na te komen. In dit geval: het terugbetalen van de obligatie. Dit is de situatie voor de meeste landen. Daarom wordt een staatsobligatie als een veilige belegging beschouwd. 

De veiligheid van de obligatie hangt af van de debiteur

De veiligheid van een belegging in obligaties is onlosmakelijk verbonden met de veiligheid en zekerheid van de debiteur. Overheidsinstanties kunnen het zich namelijk niet permitteren om verplichten niet na te komen. Daarom staan staatsobligaties hoog aangeschreven wat betreft veiligheid. Wilt u een obligatie kopen van een bedrijf of instantie? Verdiept u zich goed in dit bedrijf of deze instantie. Kijk hierbij naar de resultaten van het verleden, maar kijk ook vooral naar de toekomst. 

Betrouwbaarheid van de staat

Het is echter zo dat sommige landen een hogere mate van zekerheid bezitten dan andere landen. Vooral landen uit de derde wereld gelden als minder betrouwbaar. Wie geld in Zimbabwe had staan, leende een euro maar kreeg amper een cent terug. Door de inflatie drukten ze al biljetten van vele miljoenen. Gevolg was dat de belegger het ingelegde geld weliswaar terugkreeg, maar dat de reële waarde gering was. Let er dus ook bij staatsobligaties op dat u belegt in een betrouwbaar land. 

Externe invloeden op het veiligheidsgehalte

Meer algemeen gelden oorlogsituaties of economische crisissen als negatief voor het veiligheidsgehalte van de emittent. Een land kan financieel fors in de problemen raken, met alle gevolgen van dien voor de obligaties die door dat land zijn uitgegeven. Dat overkwam bijvoorbeeld IJsland in de herfst van 2008. Het land belandde op de rand van bankroet, met als gevolg dat niemand nog iets moest weten van de staatsobligaties die door dit land uitgegeven zijn. 

Het advies van Beursgenoten

De rente staat op dit moment nog steeds ontzettend laag en er komt een moment dat deze weer gaat stijgen. De rentevoet bepaalt de koerswaarde van obligaties. Stijgt de rentevoet en worden er nieuwe obligaties uitgegeven? Dan wordt over deze obligaties meer rente uitbetaald dan over oudere obligaties met een lagere rente. Logisch gevolg is dat de koerswaarde van oude obligaties gaan dalen en fors ook. 

Eigenlijk geldt hier het advies dat we altijd geven: weet wat u koopt en waarom u het koopt. Ken de risico’s van uw belegging. 

Wilt u ook beleggen in obligaties?

Wilt u meer weten over beleggen in obligaties? Wat voor rendement het oplevert? Wat de risico’s zijn? En wat redenen zijn om juist in obligaties te beleggen? Lees dan meer over beleggen in obligaties.