Verschillende soorten obligaties

Verschillende soorten obligaties

Er bestaan verschillende soorten obligaties. Het rendement van jouw obligatie hangt sterk samen met het type obligatie dat je koopt. De ene obligatie is een veiligere investering dan de andere obligatie. Denk bijvoorbeeld aan staatsobligaties. Maar ook daar kunnen risico's aan vastzitten, zoals te lezen is op de pagina 'Zijn obligaties een veilige belegging?'.

In dit artikel vertellen we je meer over een aantal soorten obligaties waarin je kunt beleggen.

Soorten obligaties:

  1. Eeuwigdurende obligatie
  2. Inflatiegerelateerde obligatie
  3. Converteerbare obligatie
  4. Reverse convertibles
  5. Obligaties met een put
  6. Nulcouponobligatie
  7. Achtergestelde obligaties

Eeuwigdurende obligaties

Een eeuwigdurende obligatie heeft een onbeperkte looptijd. Een andere benaming voor een eeuwigdurende obligatie is een perpetuele lening.

Ook al is de obligatie zonder einddatum, toch is het mogelijk om een dergelijke obligatie stop te zetten. Wordt de perpetuele lening stopgezet, dan dient de uitgever van de obligatie de hoofdsom terug te betalen.

Let wel: door de langere looptijd van deze obligatie, is dit soort belegging gevoelig voor wijzigingen in de rente. 

Inflatiegerelateerde obligaties

Een inflatiegerelateerde obligatie is een obligatie waarvan het rendement gekoppeld is aan de inflatie. De geldontwaarding dus. Inflatiegerelateerde obligaties worden niet door alle landen uitgegeven. Bijvoorbeeld in Nederland worden er geen inflatiegerelateerde obligaties uitgegeven. 

Converteerbare obligaties 

Bij een converteerbare obligatie (oftewel een convertible) krijgt de belegger een extra optie: het is mogelijk om de obligatie om te zetten in bijvoorbeeld geld of aandelen. Hiervoor wordt van tevoren een prijs of aantal aandelen vastgezet. s het aandeel lager dan deze koers, dan krijgt de belegger netjes het geld terug. Is de koers hoger, dan maakt de belegger bovenop de rentevergoeding een fraaie winst.

Voor een bedrijf is dit een mooie manier van financieren, doordat vreemd vermogen op termijn eigen vermogen kan worden.

Reverse convertibles

Bij een reverse convertible, oftewel een omgekeerde converteerbare obligatie, kiest de uitgevende instelling (de emittent) voor terugbetaling in geld of in aandelen. De uitgevende instelling is vaak een bank of financiële instelling. Dit in tegenstelling tot een convertible, waarbij juist de belegger kiest hoe de lening afgelost moet worden. 

Bij dit soort obligatie gebruikt de emittent bestaande aandelen. Met hoge rente lokken ze de argeloze cliënt, die op de optiebeurs vaak met dezelfde risico’s dubbele hoeveelheid winst zou kunnen generen op een soortgelijke belegging. Het feit dat dit een kant-en-klaarpakketje is, is het enige leuke. Voor de echte specialist is het verslaan met honderd procent of meer van een ‘reverse convertible’ vaak simpel.

Obligaties met een ‘put’

Heeft een obligatie een put-optie, dan kunnen deze waardepapieren door de emittent op een bepaald moment vroegtijdig terugbetaald worden. Lees hier meer over beleggen met opties.

Nulcouponobligatie

Een nulcouponobligatie, of een zero coupon bond, is een obligatie zonder coupons. Dit betekent dat er geen rente wordt uitgekeerd. Op de vervaldag van de obligatie wordt het bedrag in één keer uitbetaald. Dit bedrag is meestal een vooraf gespecificeerd bedrag. Lees hier meer over de zero coupon obligatie.

Achtergestelde obligaties

Stel, een bedrijf gaat failliet, dan hoeft het bedrijf de achtergestelde lening pas terug te betalen nadat het gewone obligaties en andere leningen heeft afgelost. Deze schulden krijgen dus voorrang op de achtergestelde obligatie. Daarom is het investeren in een achtergestelde obligatie risicovoller dan beleggen in reguliere obligaties. Hierdoor is de rente meestal iets hoger. 

Kortom: er zijn verschillende soorten obligaties om in te beleggen. Wilt u starten met beleggen in obligaties? Lees u dan goed in en besluit wat bij u past. 

Er zijn momenteel geen stijgers bekend.
Er zijn momenteel geen dalers bekend.