05124f74fa6192bb2a8315b10c900f7b06595807.jpg

Ons geld wordt onteigend en voor we het beseffen gaat het in rook op

Fragment uit het boek 'De wolf jaagt op uw geld' van Geert Schaaij. 

De wereld draait om geld. Wie daar nog aan twijfelt, leeft op een andere planeet. Iedereen beschikt graag over voldoende geld om een comfortabel leven te kunnen leiden. Sommigen zijn bereid om daar hard voor te werken, anderen proberen op inventievere manieren hun levensstandaard te handhaven. Een enkeling vindt zijn rijkdom in het bezit van niets. “Nothing left to lose”.

Veel mensen denken dat geld een rotsvast gegeven is. Het is er immers altijd geweest en het zal er altijd blijven. Afgezien van het feit of het wel de juiste levensinstelling is om op geld te vertrouwen, hebben we wel allemaal geld nodig en moeten we dus op dit waardepapier kunnen rekenen. Vertrouwen tot in de eeuwigheid, bij wijze van spreken dan. Geld zou geborgd moeten zijn. Helaas vergissen we ons hierin, want geld is vluchtiger dan we denken. Ons geld dreigt in rook op te gaan als we niet opletten. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar sneller dan de meesten vermoeden. Er is namelijk iets serieus fout met ons financieel systeem.

De overheid steelt ons geld

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ons geld is in gevaar. In groot gevaar zelfs. Dat is niet onze schuld, verre van dat. Het is de overheid die het wel erg bruin bakt en gevaarlijke spelletjes speelt met ons geld. Die spelletjes dreigen volledig fout te lopen en dat zullen we dan met z’n allen ondervinden. Het is mijn overtuiging dat in onze huidige tijd de grootste geldonteigening aller tijden plaatsvindt.

We drukken het hier in vette letters af, zodat de boodschap luid en duidelijk overkomt: ze willen ons geld afpakken. Waarom? Om daarmee het gat te dichten dat door de centrale banken is geslagen. Die centrale banken drukken er namelijk op grote schaal geld bij. Zelfs een klein kind begrijpt dat dit niet kan! Dat geld is feitelijk niet meer waard dan het vodje papier waar het op is gedrukt. Niks is geborgd en zekerheden zijn er niet meer.

Over deze diefstal op grote schaal, van uw en mijn geld, gaat mijn boek. Het is dus geen vrolijk boek, maar toch heb ik een positieve boodschap. Want u en ik, wij kunnen wel degelijk iets ondernemen om de dieven op afstand te houden. “Geef de keizer wat des keizers is”, zo staat in de Bijbel geschreven. Om alle misverstanden echter te vermijden: die dieven zijn niemand anders dan diezelfde keizers, alleen heten ze nu overheden, liefkozend Vadertje Staat genoemd. Overheden die een nooit eerder geziene hold-up op ons spaargeld plannen. Wanneer dat gaat gebeuren? Dat is allang begonnen! Wisten we maar exact het masterplan, dan zouden we het u meteen vertellen.

De centrale banken hebben er een grote puinhoop van gemaakt

Geld is niet alleen vluchtig, zoals we zullen aantonen, maar heeft in de loop der tijd verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan. In de wereld van vandaag is de rol voor fysiek geld, waarmee we onze bankbiljetten en munten bedoelen, steeds kleiner geworden. Tegenwoordig is het geld gedigitaliseerd. We betalen immers steeds vaker met ons ‘plastic kaartje’ in plaats van munten of bankbiljetten. In ons dagelijks leven zijn de betaal- en kredietkaarten onmisbaar geworden.

Ooit stond ‘degelijk’ geld echter synoniem voor goud en zilver, de waarde van munten werd bepaald door het gehalte aan edelmetalen dat ze bevatten. Later golden deze munten nog wel als betaalmiddel, maar was er een belangrijkere rol weggelegd voor munten uit ‘gewone metalen’ en voor bankbriefjes. Er vond nu echter ook een andere ontwikkeling plaats waarvan het belang vaak wordt onderschat. Eerst ontleende het geld zijn waarde aan het goud en het zilver dat het bevatte, of het werd letterlijk gedekt door de waarde van deze edelmetalen.

Simpel uitgelegd, de waarde die op het bankbiljet stond werd ontleend aan het goud en zilver dat zich fysiek in de staatskluizen bevond. Bij ons huidige geld is dat niet meer het geval. De zogenaamde goudstandaard is losgelaten en dat was het begin van het einde. De huidige waarde van ons geld is gebaseerd op het vertrouwen dat we koesteren in de centrale banken.

Als de beerput open gaat begint het te stinken

En hier wringt de schoen. Die centrale banken hebben ons vertrouwen zwaar beschadigd, niet meer en niet minder. Doordat de band tussen geld en edelmetalen geleidelijk aan werd losgelaten, is de deur op een kier gezet om steeds meer geld (waardepapieren) te drukken. Met name het afblazen van de akkoorden van Bretton Woods in 1971 – waarmee de facto de goudstandaard wegviel – zette de deur wagenwijd open voor misbruik.

De centrale banken hebben gretig gebruik gemaakt van deze kans. De geldpersen zijn op volle snelheid gaan draaien en ze spuwden in een steeds hoger tempo geld uit dat niet meer door goud of iets anders werd gedekt. Het nieuw gedrukte geld is in de strikte betekenis van het woord waardeloos ‘waardepapier’. Het ontleent zijn waarde alleen aan het geloof in de onfeilbaarheid van de centrale banken. Het noodlottige is dat die banken allesbehalve onfeilbaar zijn. Ze hebben er een potje van gemaakt bleek in een recent verleden. De kruik gaat zo lang te water tot ze barst.

De centrale banken weten heel goed dat ze in de verlenging spelen, maar proberen krampachtig de schijn op te houden. Maar aan alles komt een eind en ooit zal het ze niet langer lukken om comedy te spelen. Op een hold-kwade dag zullen hun maskers afvallen en dat tijdstip komt in snel tempo dichterbij. Daarom deze waarschuwing: doe de veiligheidsgordel om, want de aanslag op ons (spaar)geld is in volle gang. En als het uit de klauwen loopt zal de wereld met stomheid geslagen zijn.

Alice in Wonderland

Er zijn twee manieren waaraan wij kunnen merken dat ons geld niet méér is dan een vertrouwensbiljet, want de waarde is niet wat er op het biljet staat. De waarde wordt bepaald door de prijsverhogingen. De stapel biljetten zal steeds dikker moeten worden om iets wat gisteren € 1 kostte, vandaag te kunnen kopen voor € 1,20 en overmorgen voor € 1,40. Inflatie, hyperinflatie. Overigens is inflatie het beste scenario dat ons kan overkomen, maar daarover volgt later meer.

Stel dat iedereen het vertrouwen in de euro, yen of dollar verliest, of beter gezegd, in alles wat voor geld staat, dan kan uw geld in enkele dagen bij de vuilnis. We zien dit met regelmaat gebeuren in zogenaamde derdewereldlanden. Maar denk nu niet dat dit ons niet kan treffen. Het vertrouwen in geld is gestoeld op de centrale banken en die doen op hun beurt weer wat er van hen door de overheden wordt verlangd. Dat werkt als communicerende vaten. Op een kwade dag zullen wij merken dat de schoenmaker bij zijn leest had moeten blijven.

Met andere woorden dat de koppeling tussen geld en goud nooit losgelaten had mogen worden. Geld op zich is een abstract begrip, zoals ook ons vertrouwen in de centrale banken een abstract begrip is. Eigenlijk zijn we nu beland in een wereld die verdacht sterk lijkt op de wereld van Alice in Wonderland. Niets is namelijk nog wat het lijkt. De centrale banken hebben, door de geldpersen aan te zetten, met hun toverstokje een wereld geschapen die eigenlijk niet bestaat. Iedereen doet maar alsof, in de hoop dat alles bij het oude zal blijven.

De geschiedenis leert echter dat dit niet werkt. Ook in het verleden zagen we aanvallen op het geld, maar nooit eerder is vertoond wat de centrale banken vandaag de dag aan het doen zijn. Dit overtreft alles. Hoop doet leven, zeggen we dan, maar zo werkt dat niet in de geldwereld. Geld houdt de wereld nog altijd draaiende, maar dan wel in de vorm van waardepapieren, bankbiljetten, waar we voor 100% op kunnen vertrouwen. En dat is dus niet het geval. Maar wanneer we doorhebben wat de overheden en centrale banken aan het doen zijn, kunnen we ons daartegen wapenen.

Word wakker, want er wordt een aanslag op uw geld gepleegd

De centrale banken zijn, in onze overtuiging, hun boekje ver te buiten gegaan. De wal keert het schip. We zullen vroeg of laat de centrale banken weer tot de orde moeten roepen. Het kan haast niet anders of we zullen dan terug moeten grijpen naar het verleden. Het geld van de toekomst zal weer ergens zijn waarde aan moeten ontlenen. En dan duikt onvermijdelijk het goud weer op als een betaalmiddel dat door de eeuwen heen het behoud van welvaart heeft gegarandeerd.

In dit boek beschrijven we het ongelooflijke verhaal over hoe de centrale banken ons nu al jarenlang een rad voor de ogen draaien, met een regelrechte aanslag op ons geld tot gevolg. De brave burger heeft zich echter in slaap laten sussen. Wij hebben tot nog toe nergens ook maar het minste woord van protest gehoord. Dat is begrijpelijk. Maar inflatie, kunstmatige lage rentes en schulden oplossen van vele eurolanden door het verdampen van de euro op de manier zoals nu wordt gedaan, is een sluipmoordenaar voor ons geld. Daar komt verandering in zodra de spaarders beseffen dat er een aanslag op hun geld is gepleegd. Een aanslag die gierend uit de klauwen loopt.

Het wordt tijd dat de pensioenen ons geld niet meer in obligaties van de overheid steken tegen een schaamteloze lage rente. Deze hold-up is volop aan de gang en zal op een onzalig moment ieder van ons wreed uit onze slaap schudden. Wakkere burgers kunnen de centrale banken (lees: de overheden) nog altijd te snel af zijn door nu voorzorgsmaatregelen te treffen.


Uit het boek "De wolf jaagt op uw geld". Verkrijgbaar bij uw boekhandel, online te bestellen via o.a. bol.com en bruna.nl, en te leen bij uw lokale bibliotheek.

05124f74fa6192bb2a8315b10c900f7b06595807.jpg