Yield & yieldcurve

Bij beleggingen zijn er veel verschillende technische termen die te maken hebben met rendementen, verloop van beleggingen of investeringen. Een van deze termen is yield en de yieldcurve. U kunt de yield en de yieldcurve gebruiken om te begrijpen hoeveel uw beleggingen precies opleveren. In dit artikel duiken we dieper in op de yield en yieldcurve.

Alles over yield


Wat is yield?

Yield is de engelse term voor het 'vaste' rendement, uitgedrukt in percentage. Met name bij obligaties wordt de term yield gebruikt. Het geeft aan wat een belegger kan verwachten van het rendement en het risico. Een High Yield Obligatie geeft vaak een hoog rendement, maar ook een hoog risico aan. 

Yield laat de opbrengsten van een investering zien over een bepaalde tijd. De opbrengsten worden hierbij weergeven in een percentage van de oorspronkelijke investering. Tot de opbrengsten behoren niet alleen de dividend betalingen bij een aandeel, maar ook de rentebetalingen van een obligatie.

In een grafiek wordt op de horizontale as de looptijd van de obligatie in jaren aangegeven en op de verticale as het rendement van het effect. De kromming van de lijn die de yield aangeeft, wordt de yieldcurve genoemd. Het laat dus zien hoe het rendement zich heeft ontwikkelt op de langere termijn.

Waarvoor wordt de yieldcurve gebruikt?

De yieldcurve wordt meestal gebruikt om het rendement van obligaties te meten. Daarnaast wordt de yieldcurve gebruikt om te meten in hoeverre een bepaalde obligatie een goede keuze is om investeren. Het kan worden gebruikt om te vergelijken welke obligatie de beste keuze is op basis van rente en looptijd. Wanneer de yield relatief laag uitvalt wordt het minder aantrekkelijk om een bepaalde obligatie aan te kopen. De kans is groter dat de waarde hiervan zal dalen. Aan de andere kant kan een hogere yield er ook voor zorgen dat de waarde van obligaties op begint te lopen en het aantrekkelijk wordt om hierin te investeren.

Verschillende vormen van de yieldcurve

Er zijn drie soorten yieldcurves te onderscheiden, waarvan er twee in de praktijk amper voorkomen. Desondanks is het goed om van de mogelijkheden af te weten.

Normale yieldcurve

De normale Yieldcurve komt het vaakste voor. De normale Yieldcurve is een lijn op de grafiek die langzaam van laag naar hoog loopt. Het is de normale situatie waarbij leningen die over een langere termijn lopen een hoger rendement zullen opleveren. Omdat de horizontale lijn de looptijd van een lening is zal de normale yieldcurve een naar boven gebogen lijn zijn. 

Inverse yieldcurve

Mocht er een ongewonere situatie ontstaan waarbij de leningen van een korte looptijd juist een hoger rendement opleveren, dan loopt de lijn van hoog naar laag. Deze lijn wordt de inverse yieldcurve genoemd, Deze vorm komt niet vaak voor, maar het is in theorie wel mogelijk. 

Flat yieldcurve

De flat yieldcurve komt eigenlijk nooit voor omdat het praktisch onmogelijk is. Hierbij is de lijn vlak, wat inhoudt dat een obligatie bij vrijwel iedere mogelijke looptijd hetzelfde rendement oplevert. Net als de inverse yieldcurve is dit in theorie mogelijk, in de praktijk komt het echter vrijwel nooit voor. 

Wat zeggen de resultaten?

Een hoge yield kan positief lijken maar het is altijd verstandig om te onderzoeken of de yield ook op de lange termijn gunstig is. De yield van een aandeel kan bijvoorbeeld hoog uitvallen wanneer het bedrijf veel dividend uitkeert. Wanneer de inkomsten van het bedrijf weinig stijgen, dan kan dit in de toekomst problemen veroorzaken. De hoge yield op de korte termijn kan de yield in de toekomst dan fors verlagen.

De yieldcurve gebruiken bij beleggen

Wilt u obligaties selecteren op basis van de yieldcurve, dan is het goed om met het volgende rekening te houden.

Wanneer u op zoek bent naar een belegging voor de lange termijn is een normale yieldcurve wenselijk. Deze curve geeft namelijk aan dat de belegging over de lange termijn steeds meer rendement zal opleveren. Wilt u beleggen op korte termijn dan kan de inverse yieldcurve interessant zijn. Deze belegging kan u immers op korte termijn een groot rendement opleveren. Omdat beleggen vaak over langer termijn gaat komt deze situatie niet vaak voor.

Wees wel voorzichtig met conclusies trekken aan de hand van de yieldcurve. Er zijn namelijk verschillende manieren om de yield van een obligatie of aandeel te berekenen. Ga dus niet zomaar uit van de voorspelling van de yieldcurve. Ook zijn het voorspellingen en allerminst garanties. Er zijn vele factoren die uiteindelijk bepalen of het rendement na een periode ook daadwerkelijk behaald wordt. Deze factoren worden niet meegenomen in de berekening van de yield. Houd hier rekening mee en zo voorkomt u dat u zo in een aandeel of obligatie investeert met te hoge verwachtingen.


Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrants, beleggen in turbo'sbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in zilver, beleggen in oliebeleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd beleggen?, vermogensbeheer