Zijn aandelen van een dubbeltje interessant?

Disclaimer: onderstaand artikel bevat mogelijk verouderde informatie. 

Beursgenoten stroopt de wereld af om parels te vinden. Bij die speurtocht komen we ook bedrijven tegen die na grondige analyse toch geen parel blijken te zijn. Soms is zo’n aandeel toch de moeite van het huiswerk waard. Hieronder vindt u onze analyse van een aandeel wat een dubbeltje kost. We namen deze ‘pennystock’ onder de loep om te kijken of het een interessant aandeel is voor in de portefeuille…


Het maken van een analyse van een beursgenoteerd bedrijf kost veel tijd. Het maakt hierbij niet uit of het om een aandeel van een dubbeltje of duizend euro gaat. Een analyse moet grondig gebeuren. De risico’s en kansen worden hierbij zorgvuldig afgewogen. De uitkomst hiervan is soms verassend, een bedrijf kan op het eerste gezicht gezond lijken, maar als we dan dieper graven de moeite van het kopen niet waard te zijn. Andersom gebeurt dit ook, een bedrijf lijkt op het eerste gezicht niet zo interessant, maar na grondige analyse blijkt het juist een parel. De mooiste bloemen groeien aan de rand van het ravijn blijkt dan maar weer. Beleggen kan ook leuk zijn. We bieden u onderstaande analyse aan om u te laten proeven van het feit dat Beursgenoten veel meer doet en verder kijkt dan de gevestigde orde. Wij treden buiten de kaders.

Maandelijks ontvangen leden het mooiste beleggingsblad van Nederland. En elke dag hebben wij nieuwe analyses op onze website waarbij we aandelen op de voet volgen. Beleggen is immers voortschrijdend inzicht, wat vandaag goed is kan morgen slecht zijn. Beursgenoten biedt een soort abonnement aan, dus geen uitgeklede versie of addertjes onder het gras. Als Beursgenoot krijgt u alles wat we bieden. U krijgt toegang tot de Nederlandse beurs, maar wist u dat we de Belgische beurs ook actief volgen? Ook buitenlandse aandelen worden geanalyseerd, Duitsland, Japan, Amerika, Scandinavië, overal zoeken we naar parels. Maar wat dacht u van de unieke optiecalculator op onze site? Hier kunt u zelf mooie strategieën uitkienen op aandelen naar keuze, en we bespreken hier ook mooie kansen. Of wat te denken van de speciale ETF/Tracker rubriek in ons magazine? De obligatierubriek? Enfin, te veel om op te noemen. Beursgenoten reikt u parels aan maar durft u ook te waarschuwen voor verkeerde beleggingsbeslissingen.

Adherium: een veelbelovende digitale applicatie bij het gebruik van medicijnen

N.B. Alle bedragen zijn in Australische dollars.

Beleggers in het Nieuw-Zeelandse Adherium hebben daar tot nog toe weinig profijt van gehad. Het aandeel ging in augustus 2015 voor $0,50 naar de Australische beurs, een beursgang die in totaal $35 miljoen opbracht. Aanvankelijk schoot de koers 40% omhoog naar een hoogtepunt op $0,70, maar later moest het weer 80% prijsgeven, ondanks het feit dat het bedrijf onderliggend aanzienlijke progressie boekte. Op de huidige koers van ongeveer $0,10 noteert het aandeel zelfs fors onder zijn netto kaspositie van $0,13 per aandeel.

Grafiek: koersverloop Adherium

 

Korte geschiedenis

Adherium is opgericht in 2001 door Garth Sutherland, die zelf lijdt aan een zware vorm van astma. De bedrijfsnaam is afgeleid van het woord ‘adherence’, wat ‘trouw’ of ‘loyaliteit’ betekent. Het verwijst naar het belang van het consistent innemen van medicijnen. Sutherland verwierf als natuurkundestudent op de universiteit van Waikato in Nieuw-Zeeland veel technische expertise, die hij kon inzetten om patiënten te helpen om consistent en op tijd hun medicijnen te nemen. Daartoe ontwikkelde de uitvinder de zogenaamde Smartinhaler technologie.

Smartinhaler™ technologie

De gepatenteerde Smartinhaler technologie heeft zowel betrekking op de ontwikkelde inhalatoren als op het platform dat de informatie analyseert die de inhalatoren verzenden. Dit platform is ingebed in een cloudomgeving (‘Adherium Smartinhaler Live’) en communiceert met de patiënt via een interface op zijn mobiele telefoon. Een mobiele app waarschuwt de patiënt wanneer het tijd is om de medicatie in te nemen, waarna de app via een bluetoothverbinding met de inhalator controleert of de patiënt de juiste dosis ook daadwerkelijk op tijd inneemt. Alle informatie kan door de arts worden gebruikt om het behandelingsplan te beoordelen en eventueel aan te passen. De testresultaten zijn indrukwekkend. Het Smartinhaler-systeem leidt tot een verlaging van astmagerelateerde ziekenhuisopnamen met 80%. Ook blijkt dat patiënten die de Smartinhaler gebruiken 3,4 maal zo vaak een consistentie halen van 80% of hoger dan de controlegroep.

Problematiek rondom de zogenaamde ‘non-adherence’

De Engelse vakterm ‘non-adherence’ is de aanduiding voor het niet consistent innemen van voorgeschreven medicijnen. De term behelst zowel het innemen van een te hoge alsook van een te lage dosis, en ook van het te vroeg of te laat innemen van het medicijn. Non-adherence is een groot probleem in de gezondheidszorg, omdat meer dan 50% van de mensen met chronische ziektes hun medicijnen niet volgens de voorschriften inneemt. De medische kosten die hieruit wereldwijd voortvloeien worden geschat op zo’n $500 tot $600 miljard per jaar. Behalve de financiële consequenties is er ook veel onnodig leed. Naast Adherium zelf strijdt ook de Brits-Zweedse farmaceutische gigant AstraZeneca (marktkapitalisatie GBP 56 miljard) tegen non-adherence. De twee bedrijven zijn verbonden in een krachtig partnership.

Partnership met AstraZeneca

Jon-Paul Sherlock, directeur van de Intelligent Respiratory divisie van AstraZeneca, sprak als volgt over de samenwerking met Adherium: “We hebben gekozen voor Adherium als partner omdat dit bedrijf met de Smartinhaler over een product en een technologie beschikte die voldeed aan de strenge eisen van AstraZeneca. Wij testen nu de producten en de technologie van Adherium in diverse landen, waaronder Nederland. Ik verwacht dat de ontwikkelingen snel gaan en dat onze geavanceerde inhalatoren in 2020 wereldwijd verkrijgbaar zullen zijn.”

Resultaatontwikkeling op jaarbasis

(x $1000) 2017 % 2016 (12M)* 2016 (15M)
Omzet uit operationele act. 2.347 +12% 2.101 2.626
Directe kosten (1.186) +11% (1069) (1.336)
Bruto winst 1.161 +13% 1.032 1.290
Subsidies 409 +76% 232 290
Kosten overhead productie (1.179) +68% (703) (879)
Kosten R&D (4.242) +95% (2.170) (2.713)
Kosten verkoop & marketing (3.312) +93% (1.718) (2.148)
Kosten administratie (6.260) +100% (3.125) (3.906)
Operationele winst (verlies) (13.423) +108% (6.453) (8.066)
Renteopbrengsten (lasten) 613 +323% 145 181
Belastingen 0 0% 0 0
Saldo valutaverschillen 22 -86% 162 203
Nettowinst (verlies) (12.788) +108% (6.146) (7.682)
Nettowinst (verlies) per aandeel (7,6 cent) +43% (5,3 cent) (6,6 cent)


We zien in tabel 1 dat de omzet uit operationele activiteiten licht is gegroeid naar $2,3 miljoen, maar nog steeds betrekkelijk laag is. Dat komt omdat de Smartinhaler nu nog vrijwel uitsluitend verkocht wordt aan AstraZeneca om verder uitgetest te worden in diverse landen. Ondanks dat er uit afgeronde testen reeds is gebleken dat het product goed werkt, voert AstraZeneca toch nog aanvullende tests uit om allerlei optimalisaties door te voeren voor de wereldwijde uitrol.

De balans

Alles in $1000 ACTIVA PASSIVA  
Kaspositie 22.779 0 Korte schulden
Debiteuren 826 2.382 Crediteuren
Voorraden 726 4 Uitgestelde omzet
Overig 78    
Totaal vlottende activa 24.409 2.386 Totaal kortlopende passiva
Materiële vaste activa 417 0 Lange schulden
Immateriële vaste activa 265    
Totaal vaste activa 682 0 Totaal langlopende passiva
    22.705 Eigen vermogen
Totaal activa 25.091 25.091 Totaal passiva


Uit tabel 2 blijkt onmiddellijk dat de balans schoon en solide is. Het bedrijf is schuldenvrij, waardoor de gehele kaspositie te beschouwen is als netto kaspositie. Het eigen vermogen van $22,7 miljoen wordt dan ook feitelijk voor 100% gedekt met cash, wat per aandeel neerkomt op ruim $0,13.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van Adherium bestaat uit de uitgebreide verzameling patenten in de VS, Europa, China en Oceanië. In deze ‘hidden asset’ zit volgens ons de eigenlijke waarde van dit bedrijf besloten. Die waarde is echter voor analisten en beleggers in zijn geheel niet zichtbaar op de balans en is sowieso niet exact vast te stellen. Dat is mogelijk de verklaring van de lage koers.

Vooruitzichten komend boekjaar

Bij de definitieve jaarresultaten voor het boekjaar 2017, die eind augustus werden gepresenteerd, sprak het management de verwachting uit dat de omzet over het nu lopende boekjaar uit zal komen op $5,7 tot $7,0 miljoen. Er zullen kostenbesparing van ongeveer $3 miljoen worden gerealiseerd door een recent afgeronde reorganisatie en verbeterd personeelskostenmanagement. Al met al zal de maximale negatieve kasstroom hierdoor beperkt blijven tot $12 miljoen. Per ultimo juni 2018 kan een netto kaspositie behouden blijven van nog ruim $10 miljoen.

Conclusie: kopen op $0,10 voor speculatief ingestelde beleggers

De combinatie van een royale netto kaspositie van $0,13 per aandeel, de samenwerking met farmaceutische gigant AstraZeneca, de uitgebreide verzameling wereldwijde patenten en de veelbelovende testresultaten dwingen ons een koopadvies af te geven. Desondanks wijzen we nadrukkelijk op de aanzienlijke risico’s. Het aandeel heeft een binair risicorendementsprofiel. Dat houdt in dat de koers zal verveelvoudigen als het bedrijf slaagt, maar mogelijk waardeloos wordt als het bedrijf faalt. Een middenweg is niet of nauwelijks denkbaar.

Substantiële belangen

Bioscience Managers Proprietary Ltd. 23.823.832 (13,8%)
FIL Investment Management 12.042.318 (7,0%)
Garth Sutherland (oprichter) 11.347.688 (6,6%)
Stephen Tindall 10.990.860 (6,4%)
Regal Funds Management Proprietary Ltd. 10.235.108 (6,0%)
Bryan Mogridge 10.235.108 (6,0%)


Website:

www.adherium.com
www.smartinhaler.com

Belangrijke datum

Eind oktober 2017: Update eerste kwartaal FY 2018

Ticker: ADR
ISIN: AU000000ADR1
Koers: $0,10
Totaal aantal uitstaande aandelen: 171.849.192 stuks
Totaal aantal uitstaande warrants: 5.945.401 stuks
Marktkapitalisatie: $17,2 miljoen
Nettoschuld: ($22,8 miljoen)
Enterprise Value: ($5,6 miljoen)
Boekwaarde per aandeel: $0,131
Materiële boekwaarde per aandeel: $0,131 (= netto cash per aandeel)