Beleggen in aandelen

Wilt u voor een stukje eigenaar worden van een bedrijf en meedelen in de winst? Of wilt u simpelweg handelen in aandelen en koerswinst maken? Dat kan door het beleggen in aandelen. Lees hier alles wat u over het beleggen in aandelen moet weten. Wij vertellen u wat het is, hoe u het kunt doen, welke soorten aandelen er zijn maar ook wel risico's aan beleggen in aandelen kleven en welk rendement het u kan opleveren. 


Alles over het beleggen in aandelen


Wat is beleggen in aandelen?

Bij het beleggen in aandelen koopt u een stukje van een bedrijf en krijgt u daarmee een zekere vorm van inspraak bij dit bedrijf. Concreet betekent dit dat u op de algemene aandeelhoudersvergadering uw zegje mag doen. U bent gedeeltelijk eigenaar en deelt mee in de winst die uitgekeerd wordt, oftewel: u heeft recht op dividend. Soms wordt dividend uitgekeerd in de vorm van extra aandelen, dit heet stockdividend. In veel gevallen krijgt u de keuze tussen een uitbetaling in geld of in nieuwe aandelen. Op het moment dat een bedrijf besluit om aandelen uit te geven, noemen we dat aandelenemissie.

Welke soorten aandelen zijn er? 

Als u gaat lezen over het beleggen in aandelen, zal u vast al opgevallen zijn dat er verschillende soorten aandelen zijn. Niet alleen heten deze aandelen anders, ze geven u als aandeelhouders ook verschillende soorten rechten. Gun uzelf het voorsprong in beleggen en zorg dat u goed op de hoogte bent.

Preferente aandelen

Het verschil tussen preferente aandelen en gewone aandelen zit onder andere in de uitbetaling. Preferente aandelen hebben voorrang op uitbetaling van een dividend. In sommige gevallen genieten aandeelhouders van preferente aandelen van nog meer voordelen. Deze aandeelhouders zijn dus bevoorrecht. Daarom worden preferente aandelen ook wel bevoorrechte aandelen genoemd. Lees hier meer over preferente aandelen.

Prioriteitsaandelen

Prioriteitsaandelen zijn aandelen met speciale rechten. Als eigenaar van een prioriteitsaandeel heeft u meer zeggenschap dan een normale aandeelhouder. Op het financiële gebied heeft iemand die een prioriteitsaandeel bezit geen voordelen ten opzichte van een normale aandeelhouder. Lees meer over prioriteitsaandelen.

Winstaandelen

Winstaandelen zijn aandelen waar u als belegger winst over ontvangt. Een belegger die winstaandelen heeft, heeft geen stemrecht. 

Certificaten

Het is ook mogelijk om te beleggen in certificaten van aandelen. Een certificaat is een waardepapier dat verbonden is met een aandeel. De aandeelhouder heeft in dit geval recht op dividend, maar geen recht op medezeggenschap. 

Blue Chip aandelen

Een term die u wellicht tegenkomt bij uw onderzoek naar aandelen, is Blue Chip aandelen. Aandelen van grote, internationale bedrijven met weinig risico en veel naamsbekendheid krijgen doorgaans deze naam mee. Waar de naam precies vandaan komt, is niet duidelijk. Lees hier meer over Blue Chip aandelen.

Hoe kunt u beleggen in aandelen?

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt beleggen in aandelen. U kunt ervoor kiezen om zelf uw aandelenportefeuille te beheren of u kunt ervoor kiezen om uw aandelen te laten beheren door een andere partij. Zo kunt u beleggen in aandelen bij banken of aandelen kopen via beleggingsfondsen. Het is ook mogelijk om via een beleggingsadviseur te beleggen in aandelen.  

Bij wie kunt u in aandelen beleggen?

Er zijn tal van organisaties waar u in aandelen kunt beleggen. Denk aan grote bedrijven zoals Ahold, maar ook banken zoals bijvoorbeeld de ING. 

Aandelen van grote bedrijven

Aandelen bij banken

  • Ahold Delhaize
  • Kinepolis
  • Boskalis
  • ING
  • ABN Amro
  • Rabobank

Benieuwd welke aandelen u nu het beste kunt kopen? Beursgenoten analyseerde diverse aandelen en selecteerde met zorg aandelen voor u. Lees deze in ons artikel 'Welke aandelen kunt u nu het beste kopen?'

Handelen in aandelen

Het verkopen en kopen van aandelen gebeurt op de effectbeurs. Dit noemen ze ook wel de handel in aandelen. De koers van een aandeel wordt bepaald door marktwerking: vraag en aanbod. Zijn er meer kopers dan verkopers, dan stijgt de koers van een aandeel. Het omgekeerde geldt uiteraard ook. 

Emissie van aandelen 

De emissie van aandelen betekent de uitgifte van aandelen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere uitgifte en een bijzondere vorm van uitgifte. Een bijzondere vorm van uitgifte in aandelen wordt ook wel een claimemissie genoemd. 

Waarde bepalen  

Om te kunnen handelen in aandelen is het belangrijk om te weten wat een aandeel waard is. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunt u de waarde bepalen door aandelen te analyseren, door bijvoorbeeld de fundamentele analyse of de technische analyse. Op deze manier bekijkt u aan de hand van verschillende factoren hoe interessant het kopen van een aandeel is.

Daarnaast kunt u naast een analyse ook losse berekeningen gebruiken om de waarde van een aandeel te bepalen. Zoals de koers-winstverhouding, de koers-cashflowverhouding of de intrinsieke waarde per aandeel.

Vraagstukken  

Bij de handel in aandelen komt u regelmatig voor dilemma’s te staan en wordt u geconfronteerd met vele vraagstukken. Wij stellen graag onze expertise voor u beschikbaar om u met deze beleggingsvraagstukken te helpen. 

Een praktijkvoorbeeld

Om het beleggen in aandelen wat concreter te maken, geven we graag een praktijkvoorbeeld. Wanneer een aantal mensen met elkaar een hotel koopt, zijn ze met elkaar eigenaar. Elke eigenaar heeft een aandeel in dat hotel. Het zal u niet vreemd overkomen dat zij in het geval er geld verdiend wordt, allen een stukje van de winst willen zien. Het kan zijn dat een van de eigenaren geen zin meer heeft in zijn stukje van het hotel en zijn aandeel hierin verkoopt. Of dat een ander zo hebberig is, dat hij staat te springen om een aandeel in dat hotel te kunnen kopen. Dit is simpel gesteld een aandeel en aandelenhandel.

Als u een aandeel van bedrijf x koopt, wordt u dus voor een stukje eigenaar van dat bedrijf. Aandeelhouder worden kan door bij de oprichting van het bedrijf aandelen te kopen. In dat geval mag u tot de stichters van het bedrijf worden gerekend. De meeste mensen worden aandeelhouder door aandelen op de beurs te kopen. Diezelfde aandelen – wanneer de tijd daar naar uw eigen inzicht rijp voor lijkt – worden op diezelfde beurs opnieuw verkocht. Liefst met winst uiteraard, want daar draait de beurshandel uiteindelijk om.

Het rendement

Bij het beleggen in aandelen kunt u op verschillende manieren rendement behalen.

  1. Uitbetaling van dividend
  2. Verkopen van de aandelen met winst
  3. Gunstige wijziging in de wisselkoers

Uitbetaling dividend

Op het moment dat u een aandeel koopt, bent u voor een stukje eigenaar van dat bedrijf. Dit geeft u dividendrecht: recht op een gedeelte van de winst. Soms kan dividend uitgekeerd worden in de vorm van nieuwe aandelen. Dit heet stockdividend.

Koerswinst

Koerswinst betekent niets meer dan het verkopen van jouw aandelen met winst. De koerswaarde van een aandeel is niet altijd hetzelfde. Er zijn vele factoren die de koerswaarde kunnen beïnvloeden. Op het moment dat u het aandeel koopt tegen een lagere koerswaarde dan waarvoor u het verkoopt, maakt u winst. 

Gunstige wijziging in de wisselkoers

Stel u koopt aandelen in een buitenlands bedrijf, dan heeft u bij de koop en verkoop van deze aandelen te maken met een wisselkoers. Laten we als voorbeeld nemen dat u een aandeel heeft gekocht in een Amerikaans bedrijf. Na het kopen van dit aandeel daalt de waarde van de dollar ten opzichte van de euro. De euro wordt meer waard en daarom moeten er in verhouding meer dollars betaald worden om uw aandeel te kunnen kopen. Kortom, u maakt winst door een gunstige wijziging in de wisselkoers. 

De risico’s

Er kleven verschillende risico’s aan het beleggen in aandelen. Er kleven risico’s aan iedere vorm van beleggen, dat is bij aandelen niet anders. Laten we voorop stellen dat hier altijd negatieve wijzigingen aan vooraf gaan. 

Risico 1: Wijzigingen in de markt 

Er ontstaat een crisis, er wordt minder geld uitgegeven aan het product of de dienst van het bedrijf waar u een aandeel van heeft. De omzet van het bedrijf daalt en daarmee ook de waarde van de aandelen. 

Risico 2: Ongunstige wijziging in de wisselkoers

Een gunstige wijziging in de wisselkoers leidt tot meer rendement, logischerwijs leidt een ongunstige wijziging in de wisselkoers tot een lager rendement. In extreme gevallen tot geen rendement of zelfs verlies. 

Risico 3: Liquiditeitsrisico

Liquiditeit is de snelheid waarin een bedrijf middelen kan verkopen om geld vrij te maken en te beschikken over liquide middelen. Bij aandelen houdt dit in de snelheid waarin aandelen verkocht kunnen worden om geld vrij te maken. Een liquiditeitsrisico houdt in dat aandelen niet of moeizaam verkocht kunnen worden. De koerswaarde daalt om zo de vraag weer te kunnen opkrikken. 

Waarom beleggen in aandelen? 

In beginsel gaat iedereen beleggen om winst te maken. De een gaat beleggen om passief inkomen te creëren en de ander gaat beleggen om later een appeltje voor de dorst te hebben. Beleggen in aandelen is een belegging op de lange termijn. Daarmee is een belegging in aandelen een goede aanvulling op uw beleggingsportefeuille. Spreid uw kansen en loop niet in zeven sloten tegelijk. 


Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrants, beleggen in turbo'sbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in zilver, beleggen in oliebeleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd beleggen?, vermogensbeheer