10 tips voor veilig beleggen

Bestaat helemaal veilig beleggen eigenlijk wel? Het antwoord is nee, als u gaat beleggen zitten hier altijd risico’s aan verbonden. Als u gaat beleggen, wilt u naast rendement behalen ook graag uw vermogen beschermen. U wilt de impact van tegenvallers minimaliseren en de kans op een positief rendement vergroten. Beleggen is helaas niet zonder risico. U kunt er wel van alles aan doen om het beleggen voor u zo veilig mogelijk te maken.

In dit artikel geven wij u 10 tips voor veilig beleggen!

Snel naar:


Tip 1: Beleg met de benodigde kennis

Als u veilig wil gaan beleggen is het belangrijk dat u begrijpt waarin u belegt. Er zijn een aantal zaken die u in uw overweging mee moet nemen. Denk bijvoorbeeld aan het rendement. Of het risico om uw geld (of een deel daarvan) kwijt te raken. Ook is het mogelijk dat uw belegging minder waard wordt. Allemaal onderdelen van beleggen waarvan u uw bewust moet zijn.

Het is daarnaast ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de kosten. Deze kosten kunnen per aanbieder en product behoorlijk verschillen. 

Het is tot slot verstandig om alleen te handelen in aandelen die u begrijpt. Het is belangrijk dat u weet wat de risico’s zijn van een belegging. Is dit niet duidelijk? Dan is dit is een reden om deze belegging te wantrouwen.

Tip 2: Beleg nooit met geld dat u niet heeft of niet kunt missen

Als u de risico’s van beleggen wat wilt verkleinen, is het belangrijk dat u gaat beleggen met geld dat u voor een langere periode kunt missen. Beleg nooit met geld dat u niet heeft of dat u eventueel nodig gaat hebben. Het is dus belangrijk om een goede financiële buffer te hebben voor onvoorziene omstandigheden. 

Heeft u naast uw financiële buffer nog geld over dat u kunt missen voor een langere periode? Dan kan beleggen voor u interessant zijn. 

Tip 3: Periodiek beleggen

Als u periodiek belegt, beperkt u de risico’s van verkeerd timen. Het namelijk mogelijk dat na de aankoop van bijvoorbeeld aandelen de koers kan stijgen, gelijk blijven of dalen. Het moment dat u instapt is van grote invloed op uw rendement.

In plaats van eenmalig te beleggen is periodiek beleggen minder risicovol. Periodiek beleggen kan ook al met een relatief klein bedrag. 

Tip 4: Beleggingen spreiden

Als u gaat beleggen wilt u niet alles op één aandeel of obligatie inzetten. Dit is risicovol. Door uw beleggingen te spreiden zorgt u voor een stabieler verloop van de waarde van uw beleggingen. Als u gespreid belegd, heeft u omlaag en omhoog minder grote uitschieters. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat een belegging tegenvalt, dit zou u dan kunnen compenseren met een andere belegging.

Er zijn meerdere manieren waarop u gespreid kunt beleggen. De eerste manier is periodiek beleggen, zoals hierboven uitgelegd. Een andere manier is beleggen met verschillende beleggingsinstrumenten. Denk dan aan een goede verdeling tussen aandelenobligaties of fondsen. Als u uw beleggingen goed verdeeld, bent u minder kwetsbaar voor concentratierisico.

Het is ook goed om uw beleggingen te kopen in verschillende bedrijfssectoren. U bent dan minder kwetsbaar voor negatieve gevolgen in één specifieke branche.

Tot slot loopt u ook minder risico als u beleggingen koopt uit verschillende landen en werelddelen. U loopt dan minder risico als het met een land of werelddeel wat minder goed gaat.

 

Tip 5: Beleg voor een langere termijn

Als u belegt over een langere termijn (bijvoorbeeld 20 jaar) is de kans dat u verlies maakt een stuk kleiner. Als we naar het verleden kijken, is goed te zien dat beleggingen ondanks pieken en dalen over het algemeen over een langere periode blijven stijgen. Het is dat wel belangrijk dat u het geld in die periode niet nodig hebt, zoals uitgelegd bij tip 2. 

Tip 6: Pas op voor rendementen uit het verleden

Rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Deze disclaimer heeft u vast al vaker gehoord. Aanbieders laten graag successen uit het verleden zien. U krijgt dan bijvoorbeeld alleen de best presterende portefeuille te zien. 

Uit onderzoek is gebleken dat het onmogelijk is op langere termijn uitzonderlijk goed te blijven presteren. Ook succes in beleggen is eindig. Rendementen uit het verleden geven u hoogstens een indicatie voor hoe een strategie zich houdt in bepaalde omstandigheden.  

Tip 7: Beleg met een plan

Veilig beleggen begint met een solide plan. Het is belangrijk dat u uw uitgangspunten helder krijgt. Zo is het belangrijk dat u weet wat uw doel is. En hoe lang en met hoeveel geld wilt u beleggen? Leg van te voren goed vast wat veilig beleggen voor u betekent. 

Tip 8: Gebruik uw verstand en beheers uw emoties

Het belangrijk dat u zich bij beleggen niet laat leiden door emoties. Neem beslissingen over kopen en verkopen van beleggingen altijd weldoordacht. Het kan zijn dat de koersen stijgen, dat voelt goed. Maar het is ook goed mogelijk dat ze hard omlaag gaan. Dit doet dan meer pijn. Bij beleggen horen tegenvallers. Emotionele valkuilen gaan ten koste van uw beleggingsresultaat. Als u uw emoties beheerst is beleggen vaak succesvoller. 

Zoals eerder aangeven is een plan voor beleggen belangrijk. Hierin staan uw langetermijndoelen. Het is belangrijk dat u daar de focus op houdt en niet op de wisselende koersen. 

Tip 9: Kies voor een beleggingsvorm die bij u past

Het is belangrijk dat u een beleggingsvorm kiest die goed bij u past. U kunt zelf beleggen maar het is ook mogelijk om beheerd te beleggen. Als u zelf uw strategie wilt bepalen is zelf beleggen geschikt voor u. U stelt dan zelf uw portefeuille samen en waakt over de veiligheid. Als u goed op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggingsproducten is deze vorm van beleggen voor u geschikt. Het is belangrijk dat u de ontwikkelingen in de markt goed bijhoudt.

Als u wat minder tijd, kennis of interesse heeft is beheerd beleggen misschien meer geschikt voor u. Een vermogensbeheerder stelt dan op basis van uw persoonlijke wensen, situatie en risicobereidheid een veilige portefeuille samen.

Tip 10: Kies een veilige aanbieder

Als u veilig wilt gaan beleggen, is een veilige aanbieder een must. U kunt de aanbieder controleren door te kijken of de aanbieder de juiste vergunning heeft. Zo moet een broker binnen de Europese Unie een registratie hebben bij een lokale waakhond. In Nederland moet de aanbieder bij de Autoriteit Financiële Markten (AMF) geregistreerd staan. Gaat u beleggen in buitenlandse partijen? Deze staan vaak ingeschreven bij de toezichthouder van het betreffende land.

Een geregistreerde broker geeft in elk geval een veilige indicatie. U moet er wel rekening mee houden dat deze partij dan niet gelijk betrouwbaar is omdat de credentials kloppen. Het is belangrijk dat u naast de credentials nog kijkt of de aanbieder wordt aangeraden door andere websites en of er een goede klantenservice aanwezig is. 

Beleggingen met een lager risico

Om het beleggen iets veiliger te maken kunt u beleggen in beleggingsproducten waarbij het risico lager ligt. Het is wel belangrijk om te onthouden dat beleggen zonder risico’s niet bestaat. 

Obligaties & stabiele aandelen

Het eerste beleggingsproduct met een lager risico zijn obligaties. Als u gaat beleggen in obligaties leent u geld uit waarvoor u rente ontvangt. Naast obligaties kunt u ook in stabiele aandelen beleggen. Denk dan aan aandelen van grotere bedrijven.

ETF's

ETF’s is ook een voorbeeld van een beleggingsproduct met minder risico. Een ETF is een op de beurs verhandeld fonds dat passief een bepaalde markt volgt. Beleggen in ETF’s is een manier van beleggen waarbij u op een eenvoudige manier gespreid kunt beleggen in een index.

Beleggingsfondsen

Tot slot zijn beleggingsfondsen over het algemeen wat minder risicovol. U belegt dan in een selectie aandelen en behaalt een stabiel rendement. In een beleggingsfonds wordt geld belegd van verschillende beleggers. Dit geld wordt verdeeld over allerlei soorten beleggingen. Zo zijn uw beleggingen ook gelijk verspreid.

Waarom moet ik gaan beleggen?

De reden om te gaan beleggen is voor veel mensen verschillend. Beleggen is een goed middel om uw vermogen te laten groeien. U kunt beleggen om verschillende redenen: bijvoorbeeld voor uw pensioen, voor uw kinderen of zodat u eerder kunt stoppen met werken. 

Als u gaat beleggen wordt u beloond voor het risico wat u neemt door te gaan investeren. Dit kan in de vorm van een prijsstijging van een aandeel zijn. Dit kan ook winst in de vorm van dividend of de rente van een obligatie zijn.

Pak uw voorsprong

Als u veilig wilt beleggen is veel kennis nodig. Wilt u alles weten over beleggen? Neem dan een kijkje op onze kennisbank. Hier vindt u meerdere artikelen over alles wat met beleggen te maken heeft. Wilt u daarnaast ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Word dan abonnee bij Beursgenoten en blijf op de hoogte van de laatste stand van zaken. Door op de hoogte te zijn van het nieuws kunt u de beste beleggingskeuzes maken. 

Vertel mij meer over een lidmaatschap