Uw beleggersprofiel bepalen

Defensief, offensief of neutraal beleggen? Bepaal uw beleggersprofiel!

Beleggen is niet alleen belangrijk om de inflatie bij te benen. Beleggen kan ook een heel mooie hobby zijn. Voordat u uw eerste transactie afsluit, is het goed te bedenken wat uw profiel zal zijn. Want als u niet weet wie of wat u bent of waar u voor staat, dan is de effectenbeurs een dure plaats om daarachter te komen. 


Beleggersprofielen: alles wat u wilt weten


Wat is uw beleggersprofiel?

Waarom belegt u? Wilt u inkomen genereren? Wilt u later extra pensioen? Of hebt u overtollig geld? Belegt u omdat u het nu eenmaal leuk vindt uw mening om te zetten in daadkracht op de beurs? Of wilt u met de opbrengsten uw hypotheek aflossen? Is het bedoeld voor uw kinderen? Is beleggen uw hobby? Voordat u start met beleggen, moet u weten waarom u wilt beleggen. Wat de reden ook is, ken uw eigen beleggersprofiel! 

Succesvol beleggen met uw beleggersprofiel

Soorten beleggersprofielen

In beginsel onderscheiden wij drie soorten beleggersprofielen, namelijk:

  1. Defensief beleggen
  2. Neutraal beleggen 
  3. Offensief beleggen

1. Defensief beleggen 

Defensief beleggen houdt in dat u liever geen of heel weinig risico wilt lopen met uw geld. U wilt lekker slapen, zonder beleggingszorgen. Het geld mag u niet tot last zijn. Met defensief beleggen is niet te verwachten dat u enorme winsten zult genereren. Tegelijkertijd betekent dit profiel ook dat van verliezen nauwelijks of geen sprake is.

Wanneer u kiest voor defensief beleggen, zult u kiezen voor bijvoorbeeld beleggen in obligaties. Ook beleggen in vastgoed kan een manier van defensief beleggen zijn. Naar Geert Schaaij zijn mening zijn er binnen het defensieve beleggersprofiel echt leuke beleggingen te doen. 

Men beschouwt defensief beleggen nogal eens als ‘het ondergeschoven kindje’ en dat is niet terecht. Kijk eens naar een converteerbare obligatie. Beheerders en adviseurs zijn bang om dit profiel met u aan te gaan omdat ze extra aansprakelijk zijn en er voor hen ook minder aan te verdienen is. Hoe meer handel er met uw geld wordt gedaan, hoe meer provisie u betaalt.

Wie kiest voor defensief beleggen, wil gewoon een stabiel en rustig rendement. De belegger wil de inflatie bijbenen en eventueel elke maand van de revenuen van zijn vermogen genieten. 

2. Offensief beleggen

Offensief beleggen wil zeggen dat u lekker gaat ‘raggen’. Kiest u voor offensief beleggen, dan durft u wel wat aan. U bent niet bang voor verlies en verwacht klappers. Alles kan en alles mag. Aandelen, opties of zelfs alleen future’s of turbo’s. Wie bang leeft, die bang sterft, is het motto van de offensieve belegger. 

Als offensieve belegger bent u een winnaar en op de beursvloer zullen ze dat weten ook! Ook hier zijn meerdere maatstaven voor te bedenken, maar in principe is het: God zegene de greep. 

Realiseert u zich dat banken die uw orders aannemen – maar nog meer de vermogensbeheerders – aansprakelijk zijn binnen het profiel dat u afspreekt en waarvoor u tekent. Let daarop en wees u bewust van uw keuze. Heeft u weinig kennis van beleggen, dan raden wij u aan om offensief beleggen links te laten liggen. 

3. Neutraal beleggen

Neutraal beleggen houdt in dat u niet in zeven sloten tegelijk wilt lopen. U belegt een gedeelte van uw vermogen actief, maar ook een gedeelte passief. Op deze wijze verwacht u een hoger rendement te generen dan uitsluitend met obligaties. Het is verstandig om te bedenken hoe groot dat percentage in aandelen of opties dan zou mogen zijn.

Het is mogelijk om met uw beleggersprofiel te schuiven. Een leuke ‘truc’ is om twee beleggingsportefeuilles aan te houden: één superdefensief en één offensief. Dan hebt u later nooit een discussie met uw adviseur en mag u boos worden op uzelf. Lekker zwart-wit. 

Een praktijkvoorbeeld van de risico’s van neutrale beleggingen 

  • 45 % van het vermogen in aandelen is verdeeld over de verschillende sectoren voeding, chemie, olie, financiële waarden, retail , IT, enzovoort. Met een gemiddeld dividendrendement van 4%.
  • Obligaties zijn ook 45 procent van het vermogen, verspreid over bedrijfsobligaties en staatsleningen. Een gemiddeld rendement van 5%.

Over 90 procent van uw vermogen genereert u dan een rendement van ongeveer 4,5 procent. Met de 10 procent liquiditeiten kan de belegger wat risico nemen.

Resultaat:

Verliest de belegger de helft van dat stukje, dan blijft door de cashflow het vermogen op peil. Het vermogen verdeeld over aandelen en obligaties fluctueert ook, maar door de evenwichtige verdeling zal dit op lange termijn meevallen. 

Offensief beleggen

Defensief, offensief of neutraal beleggen?

Het is Geert Schaaij zijn stellige overtuiging dat beleggen niet moeilijk is. Wat wel moeilijk is, is het consequent omgaan met een gekozen beleggersprofiel. Als een belegger eenmaal zijn profiel loslaat om een klapper te maken, drinkt hij uit de gifbeker: als het hem immers één keer lukt, dan zal het ook wel een tweede keer lukken. Zo ontwikkelt zich het gedrag van de overmoedige gokker, die diep in de problemen kan komen.

Volksstammen beleggers raakten aan de bedelstaf door zulk gedrag. Bij de krach in 1929 sprongen de beleggers volledig geruïneerd zelfs uit de ramen. En in 2009 pleegde Adolf Merkle zelfmoord omdat hij te groot en te eenzijdig op een daling van het aandeel Volkswagen had gespeculeerd. Op deze positie verloor hij 400 miljoen euro en werden zijn schulden ineens groter dan zijn bezit. Moraal van dit verhaal: blijf bij het gekozen profiel en drink niet uit de gifbeker.

Beleggers die standvastig vasthouden aan een gekozen profiel, werden en worden rijk, zo leert ons de geschiedenis. Warren Buffet is zo’n standvastige belegger. Warren zocht goede aandelen uit, op basis van de werkelijke activiteiten van het bedrijf. Nadat hij zijn keuze had gemaakt, keek hij pas naar de koers die het aandeel noteerde, en wachtte zijn kans af om in te stappen. En hij was daarna dan vaak jaren- en jarenlang aandeelhouder. 

Geert Schaaij over zijn eerste transactie

'Wie weet zijn eerste transactie nog? Mijn eerste transactie betrof een calloptie op zilver. Daarbij werd ik niet gehinderd door enige kennis en inzicht in de werking van de materie, maar gierend spannend was het wel. De adviseur legde mij uit dat dit type optie 24 uur per dag op alle beurzen ter wereld verhandelbaar was. ‘All around the world’ was voor mij voldoende. Ik vond het een geweldig idee geweldig dat - terwijl ik lag te slapen - mijn investering wel eens verkocht kon worden op de beurs in New York, London of Sidney. De hele wereld lag aan mijn voeten! Mijn adviseur gaf een doorlopende verkooporder om de zilvercontracten tegen een hogere prijs te verkopen dan ervoor was betaald. En zowaar: het zilver steeg! Bij het wakker worden realiseerde ik mijn eerste winst en was het contract verkocht. Mijn adviseur vertelde dat hij nog geprobeerd had de order te herroepen omdat de winst dan nog groter voor mij had kunnen worden. Ik was stomverbaasd door zijn hebzucht en was al blij dat ik voor het eerst winst had behaald. Later bleek dergelijk ‘de bomen groeien tot in de hemel’-gedrag deel uit te maken van het beleggingspatroon van mijn adviseur, en vele anderen.' 

Over het beleggingsgedrag van adviseurs heeft Geert veel nagedacht. Hij herinnert zich vele adviezen, maar nog meer de verklaringen voor ‘over het net gevlogen’-kansjes. Iedere belegger heeft natuurlijk zijn eigen motieven om te beleggen. Geen situatie is gelijk; iedereen heeft zijn eigen uitgangssituatie. Zoals al is gezegd: consequent bij een gekozen profiel blijven, is moeilijker dan de meeste beleggers denken. Weet wat u wilt! 


Meer weten over beleggen? 

Heeft u uw beleggersprofiel achterhaald en wilt u expert worden op het gebied van beleggen? Pak uw voorsprong in beleggen en lees onze kennisbank over beleggen


Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrants, beleggen in turbo'sbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in zilver, beleggen in oliebeleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd beleggen?, vermogensbeheer