Vermogensbeheer

Bezit u veel vermogen? Dan kan het verstandig zijn om uw vermogen te beleggen. Dit kunt u zelf doen of beheerd, bijvoorbeeld bij een vermogensbeheerder. Binnen vermogensbeheer kunt u kiezen voor een individuele of collectieve vermogensbeheerders. In dit artikel ontdekt u welke optie geschikt is voor uw situatie en wat de bijbehorende voor-en nadelen zijn.

 Alles over vermogensbeheer


Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer bestaat uit het laten beheren van (grotere) vermogens door derden. Dit kunnen gespecialiseerde organisaties, maar ook individuen zijn. Deze partijen gaan vervolgens met uw vermogen beleggen. Het doel van de vermogensbeheerder: een zo hoog mogelijk rendement voor u behalen. We maken daarbij onderscheid tussen individueel en collectief vermogensbeheer.

Individueel vermogensbeheer

Bij individueel vermogensbeheer beheert één persoon het vermogen. Individueel vermogensbeheerders maken afspraken over de werkwijze, rapportage en het bedrag. U kunt de vermogensbeheerder volledig individueel laten opereren, of u kunt in beeld blijven als sparringpartner. Elke individueel vermogensbeheerder heeft zijn of haar eigen ondergrens qua beleggingsbedrag. Een veel voorkomende ondergrens is een bedrag van € 100.000.

Collectief vermogensbeheer

Ook binnen deze vorm van vermogensbeheer maken we onderscheid tussen twee vormen. De eerste is collectief vermogensbeheer naar eigen keuze. In dit geval kunt u naar eigen keuze deelnemen. Een voorbeeld hiervoor zijn beleggingsfondsen. In dit geval bieden banken een breed repertoire van beleggingsopties aan. U kiest een beleggingsfonds, die vervolgens gaat beleggen in een portefeuille, bestaande uit meerdere bedrijven. 

De andere vorm van collectief vermogensbeheer is die op min of meer gedwongen basis. In dit geval heeft u geen invloed op het vermogensbeheer. Een voorbeeld hiervan zijn pensioenfondsen. In dit geval wordt er belegd met de ontvangen premies. U heeft dus geen keuze uit meerdere portefeuilles. Wel blijkt, uit onderzoek van de pensioenfederatie, dat het beleggen van de premies (door pensioenfondsen) twee keer meer rendabel lijkt dan het slechts sparen hiervan. Ook wordt de werkwijze van de vermogensbeheerder streng gecontroleerd.

De risico’s van vermogensbeheer

Kiezen voor vermogensbeheer kent risico’s. Hieronder behandelen we de belangrijkste.

Collectief vermogensbeheer.

Portefeuille samenstelling

De beheerders van de fondsen bepalen de samenstelling van de portefeuille. Dit betekent dat u geen directe invloed hebt op welke bedrijven gekozen worden voor de belegging. In het geval van individueel vermogensbeheer kunt u echter wel kiezen voor meer controle, wanneer u de afspraken maakt.

Geen maatwerk

Collectief vermogensbeheer is gebaseerd op een gestandaardiseerd product. Dit betekent dat de strategie van het gekozen fonds niet afgestemd kan worden op uw individuele wensen en doelstellingen. Take it or leave it.

Individueel vermogensbeheer

Hoge ondergrens

Zoals eerder vermeld, staat de meest voorkomende ondergrens op € 100.000. Een flink bedrag, zeker wanneer u nagaat dat beleggen de laatste jaren steeds toegankelijker is geworden. Houdt dus rekening met een hoge inleg. Dit brengt zowel kansen als risico’s met zich mee.

Beheerderskosten

Naast de hoge ondergrens, vragen individueel vermogensbeheerders ook beheerderskosten. Hier horen naast variabele, ook vaak vaste bedragen bij. Dit betekent dat u beheerderskosten afdraagt, ongeacht winst of verlies. 

De voordelen van vermogensbeheer

Natuurlijk kent vermogensbeheer ook zijn voordelen.

Individueel vermogensbeheer

Time is money

Dankzij het aanstellen van een individueel vermogensbeheerder, zit er een expert achter de knoppen. Dit scheelt u veel tijd, inspanning en zorgen. Vooral wanneer u niet echt thuis bent in de beleggingsmarkt. 

De mate van controle

Omdat u één persoon aanstelt voor het vermogensbeheer, geniet u een grote mate van controle. Denk aan persoonlijk contact, duidelijke afspraken over de werkwijze en rapportage. Waar collectief vermogensbeheer meer een gestandaardiseerd product is, spreken we voor individueel vermogensbeheer van echt maatwerk. 

Collectief vermogensbeheer

Kansen spreiden

Spreid de kansen. In het geval van collectief vermogensbeheer naar eigen keuze, gaat het beleggingsfonds dat u selecteert beleggen in een portefeuille, bestaande uit meerdere bedrijven. Hierdoor spreidt u de risico’s. Een verlies bij een sector, kan gecompenseerd worden door winst uit een andere. 

Big Brother is watching

In een aantal gevallen, waaronder vermogensbeheer in een pensioenfonds, staan de vermogensfondsen onder overheidstoezicht. Dit biedt extra zekerheid, omdat er toezicht is op naleving van de opgelegde richtlijnen. 

Of vermogensbeheer voor u interessant is, is een persoonlijke kwestie. Om het voor u gemakkelijker te maken, hebben we de beste vermogensbeheerders voor u op een rijtje gezet. Ga bij uzelf na op welke manier u wilt beleggen, in welk product en of beleggen via een vermogensbeheerder bij u past. Daarnaast is een redelijke inleg noodzakelijk. Waarin u ook belegt: lees u altijd goed in.

Blijf op de hoogte van de laatste stand van zaken via onze nieuwsbrief. Echt een voorsprong in beleggen? Word dan lid van Beursgenoten.

Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrantsbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd