Beleggen in vastgoed - Beursgenoten

Beleggen in vastgoed

Op zoek naar een belegging zonder al te veel risico? Wellicht is beleggen in vastgoed een interessante optie voor u. Wat betekent beleggen in vastgoed eigenlijk? Als u gaat beleggen in vastgoed, betekent het dat u belegt in een vast stuk grond, inclusief de gebouwen op deze grond.

Hoe gaat beleggen in vastgoed in zijn werk? En wat zijn de risico’s die om de hoek komen kijken bij deze manier van beleggen? Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus lees u goed in om te weten wat het u kan opleveren en waar uw kansen liggen.


Lees alles over het beleggen in vastgoed


Wat is beleggen in vastgoed?

Beleggen in vastgoed betekent het investeren in panden zoals winkels of kantoren. Die panden kunnen vervolgens doorverkocht of verhuurd worden aan een andere partij. Uit deze verkoop of verhuur haalt u vervolgens uw rendement. 

Hoe kunt u beleggen in vastgoed?

U kunt op meerdere manieren in vastgoed beleggen. Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en mate van betrokkenheid kunt u de keuze maken voor een geschikte vorm van beleggen.

We hebben een aantal mogelijkheden voor beleggen in vastgoed voor u opgesomd.

 • Aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen
 • Vastgoedfondsen
 • Vastgoed kopen
  • Winkels
  • Kantoren
  • Woningen
  • Industrieel

Een praktijkvoorbeeld 

We schetsen een versimpelde situatie: een belegger investeert in een pand van € 500.000. Van dat bedrag wordt 80 % middels een hypothecaire lening verstrekt door de bank en de overige 20 % wordt aangevuld met eigen vermogen. Het pand wordt vervolgens geëxploiteerd aan een hurende partij, waarmee de rente van de lening kan worden gefinancierd en jaarlijks € 5.000 wordt afgelost. Na tien jaar doet de belegger het pand van de hand voor € 550.000. Na het aflossen van de resterende hypotheek en de mindering van de eigen inzet, houdt hij aan de belegging een bedrag over van € 100.000.

Geert Schaaij over het beleggen in vastgoed

Liever direct de mening van een beleggingsexpert horen? Kijk dan de video waarin Geert Schaaij vertelt over het beleggen in vastgoed. 

Het rendement van beleggen in vastgoed

Omdat vastgoed veelal erg gewild is op de markt, is het een uitstekende mogelijkheid om in te beleggen. U belegt in bijvoorbeeld een pand dat u, eventueel na verbouwing, kunt exploiteren voor een korte termijn rendement. Op lange termijn kan dat rendement verder worden uitgebreid bij een succesvolle verkoop van het vastgoed. Goed om te beseffen dat beleggen in vastgoed bijna altijd een belegging over een lange termijn betreft. Wilt u op kortere termijn rendementen behalen, verdiep u dan in beleggen in aandelen of beleggen in derivaten, zoals opties.

Het rendement van beleggen in vastgoed kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Dit is mede afhankelijk van de manier waarop er belegd wordt in het vastgoed. Wanneer u zelf vastgoed aanschaft, kan er op korte termijn verdiend worden aan de exploitatie van het pand in kwestie. Op langere termijn kan waardevermeerdering van het vastgoed bij de verkoop een mooie winst opleveren.

Bij belegging in vastgoedfondsen of beursgenoteerde vastgoedondernemingen is er veelal sprake van dividenduitkering op basis van het ingelegde vermogen. Dit rendement ligt vaak wel wat hoger dan bij andere investeringen, zoals obligaties.

De risico’s 

Alle beleggingen brengen risico's met zich mee, zo ook beleggen in vastgoed. Hoewel het beleggen in vastgoed erg lucratief klinkt, zitten er ook mogelijke risico’s aan verbonden. 

Risico 1: Geen gegarandeerde waardestijging 

Zo wordt in het bovenstaande voorbeeld uitgegaan van een waardestijging van het vastgoed, maar dit is natuurlijk geen zekerheid. De waarde van onroerend goed kan op termijn net zo goed omlaag schieten, met alle gevolgen van dien. Zo kan het bij terugbetaling zelfs voorkomen dat schuldeisers eerst hun geld krijgen en u niks van uw investering terugziet.

Risico 2: De rentestand 

Ook de rentestand kan roet in het eten gooien. Als de rente op het geleende geld voor de aanschaf van vastgoed stijgt, betekent dat extra kosten voor de belegger en dus een lagere winst. Controle over eventuele huurders is eveneens niet gegarandeerd. Wanbetalers kunnen uw financiële planning zonder pardon overhoop gooien. Ook bij leegstand kunnen er financieringsproblemen ontstaan die de belegging niet rendabel maken.

Waarom beleggen in vastgoed? 

Beleggen in vastgoed is om drie redenen erg interessant:

 1. Een relatief hoog rendement
 2. Een stabiele extra inkomstenstroom
 3. Een sterke manier om te weren tegen inflatie

1. Een relatief hoog rendement

Het investeren in vastgoed behaalt een relatief rendement als wordt gekeken naar andere manieren van beleggen, zoals aandelen of sparen. Via exploitatie kan op korte termijn een mooi rendement gegenereerd worden en op lange termijn komt daar de meerwaarde van het pand bij. Met deze opbrengsten kan vervolgens verder geïnvesteerd worden.

2. Een stabiele extra inkomstenstroom

Bij een goede belegging hebt u de mogelijkheid om een positieve bron van inkomsten te genereren. De verhuuropbrengsten zijn in dat geval hoger dan de kosten voor onderhoud en hypotheek. Deze vaste opbrengsten komen maandelijks op vaste basis binnen en bieden u meer financiële zekerheid.

3. Een sterke manier om te weren tegen inflatie

Een groot nadeel van het sparen van geld is de inflatie die altijd op de loer ligt. Doordat de prijzen stijgen, levert het verdiende spaargeld relatief gezien minder op. Omdat huurprijzen worden geïndexeerd, zijn de opbrengsten bij vastgoed veel meer waardevast. 

Beleggen in vastgoed? Lees u goed in

Wilt u gaan beleggen in vastgoed? Dan is het verstandig om u goed in te lezen. Ga bij uzelf na wat voor vastgoed bij u past. Wellicht vindt u het interessanter om te starten met beleggen in een vastgoedfonds. Wilt u echt een voorsprong in beleggen? Word dan lid van Beursgenoten.


Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrants, beleggen in turbo'sbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in zilver, beleggen in oliebeleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd beleggen?, vermogensbeheer