Groen en duurzaam beleggen - Beursgenoten

Groen en duurzaam beleggen

Geld beleggen is een goede manier om meer rendement uit reeds verdiend vermogen te halen. Wilt u tegelijkertijd op een verantwoorde manier de belegging realiseren? In zo’n geval biedt duurzaam beleggen uitkomst. Maar wat houdt groen beleggen in en wat zijn de eventuele struikelpunten? Tijd om deze tak van de sport aan u bij te brengen.


Alles over groen en duurzaam beleggen


Wat is groen en duurzaam beleggen?

Bij duurzaam beleggen of groen beleggen houdt u rekening met waar uw geïnvesteerde geld naartoe gaat. U investeert alleen in bedrijven en fondsen die een positieve bijdrage aan de wereld en het milieu leveren. Bedrijven die weinig waarde hechten aan mensenrechten, corruptie of het milieu mijdt u daarmee. Duurzaam beleggen gaat dus met name om de gedachtegang achter de investering en niet zozeer over de manier van beleggen. 

Het verschil tussen groen en duurzaam beleggen

Wat is groen beleggen?

Bij groen beleggen belegt u in beleggingsfondsen die ondersteuning bieden in projecten voor de bescherming van het milieu of de verbetering ervan. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld financiering van windmolens of zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie. Ook verbouwing om energieverbruik te verminderen valt onder de noemer groen beleggen.

Wat is duurzaam beleggen?

Het verschil tussen groen en duurzaam beleggen is het volgende. Bij duurzaam beleggen ligt de focus niet enkel op het milieu, maar worden ook andere factoren meegewogen voor een investering gedaan wordt. Naast het kijken naar de risico en het rendement van de belegging, wordt bij duurzaam beleggen ook gekeken naar de impact die de belegging heeft op de maatschappij en het welzijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de werkomstandigheden van werknemers binnen een bedrijf of de wijze waarop met andere partijen wordt samengewerkt. Duurzaam beleggen gaat verder dan een investering in het milieu en kan daarom ook wel ethisch beleggen genoemd worden.

Hoe kunt u groen en duurzaam beleggen?

Er zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar om op een duurzame of groene manier uw belegging te realiseren. Per categorie hebben we voor u een overzicht gemaakt:

Groene beleggingen

Op het gebied van groen beleggen heeft u voornamelijk keuze uit zogenoemde groenfondsen. Deze fondsen focussen zich op financiering van milieuprojecten die door de overheid zijn goedgekeurd, zoals de realisering van windmolenparken of de bouw van energieneutrale bedrijfspanden. Hoewel het rendement bij groen beleggen relatief laag ligt, biedt de overheid wel een belastingvoordeel voor beleggers in groenfondsen. 

Duurzame beleggingen

Ook bij duurzaam beleggen is een fonds met een duurzame insteek een optie. Bij het kiezen van een fonds om duurzaam in te beleggen, kunt u rekening houden met specifieke codes die zij hanteren op de markt. Zo staat de code SRI voor Socially Responsible Investing. De fondsen met code ESG voldoen aan de eisen op het gebied van Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).

Een makkelijkere maar minder rendabele manier om duurzaam te beleggen, is de keuze om te beleggen via duurzame banken. Het zoekwerk wordt veelal door deze instanties zelf gedaan, waardoor u minder werk hebt aan uw duurzame belegging. Hou daarbij rekening dat de kosten van een belegging bij een duurzame bank hoger liggen, wat het uiteindelijke rendement doet slinken.

Een praktijkvoorbeeld

Hoe het rendement eruit kan zien door een groene belegging, laten we zien in een praktijkvoorbeeld. Als voorbeeld pakken we een belegging in een groenfonds. Doordat deze fondsen investeren in een duurzaam milieu, heeft de overheid voor beleggers in deze fondsen een belastingvoordeel ingevoerd. Voor 2020 heeft zij bepaald dat er een vrijstelling tot een bedrag van € 59.477 geldt op dit type beleggingen. Daarbij geldt een heffingskorting van 0,7% op uw vrijstelling. Het rendement over het groenfonds bedraagt 1% per jaar.

Stel u heeft € 59.477 aan spaargeld liggen dat u belegt in een groenfonds. Na een jaar ontvangt u dividend van het fonds, wat € 594,77 bedraagt (1%). Daar bovenop bespaart u geld dankzij de heffingskorting (0,7% op € 59.477 = € 416,34). In totaal levert uw groene belegging in zo’n geval na een jaar een rendement op van € 1011,11. 

Geert Schaaij over duurzaam beleggen: duurzame energie

Benieuwd naar de mening van een echte beleggingsexpert? Bekijk dan deze video waarin Geert Schaaij vertelt over het beleggen in duurzame energie. 

Het rendement op duurzaam of groen beleggen

Rendement op een duurzame of groene belegging is op verschillende manieren te realiseren. Bij een belegging in een duurzaam of groenfonds, is er een percentage rendement dat jaarlijks wordt uitgekeerd. Dit directe rendement is niet anders dan bij reguliere fondsen of obligaties. Indirect is er nog wel meer winst te behalen, mede dankzij de belastingvoordelen die aan deze duurzame beleggingen vastzitten. Zoals ook al aangehaald in het voorbeeld is de vrijstelling op groene beleggingen een stuk hoger dan bij normaal vermogen, waardoor u indirect geld bespaart. Deze bespaarde belasting kan ook meegerekend worden bij het rendement dat u uit uw duurzame belegging haalt.

De risico’s

Waar duurzaam beleggen of groen beleggen voor een groot deel inspeelt op het ‘goede gevoel’ dat u als belegger krijgt bij de investering, gelden voor dit type beleggingen dezelfde risico’s als bij andere vormen van beleggen. Een belegging in een groenfonds of andere duurzame initiatieven is geen garantie voor een goede afloop. Zo vallen deze fondsen niet onder het depositogarantiestelsel en zijn tegoeden dus niet gegarandeerd. Wees u dus bewust van de risico's en lees u goed van tevoren in voordat u duurzaam of groen gaat beleggen.

Waarom zou u duurzaam en groen beleggen?

Volgens ons zijn er twee pijlers die duurzaam beleggen en groen beleggen interessant maken:

  1. Een goede reputatie opbouwen op de markt
  2. Extra belastingvoordelen t.o.v. reguliere beleggingen

1. U kunt een goede naam als belegger opbouwen

De voornaamste reden voor u om de keuze te leggen op een duurzame of groene belegging, is de ethisch verantwoorde gedachte die erachter zit. Bij een duurzame belegging houdt u naast de huidige gang van zaken op de markt ook rekening met de manier waarop wordt omgegaan met mens en milieu binnen het specifieke bedrijf. Naast dat u bijdraagt aan een betere wereld, kan het uw aanzien als belegger versterken.

2. Extra belastingvoordelen voor groene beleggingen

Daarnaast kan een groene belegging u extra belastingvoordelen opleveren. De vrijstelling voor groene beleggingen ligt hoger dan bij de berekening van uw reguliere vermogen. Hierdoor bespaart u onderaan de streep extra geld, dat u vervolgens weer kunt beleggen of sparen.


Alles leren over beleggen?

Wilt u niet alleen leren over groen en duurzaam beleggen, maar wilt u juist álles leren over beleggen? Ga dan naar onze kennisbank over beleggen en pak vandaag nog uw voorsprong in beleggen. 


Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrants, beleggen in turbo'sbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in zilver, beleggen in oliebeleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd beleggen?, vermogensbeheer