Hoe veilig is uw geld in beleggingsfondsen?

Door de spreiding binnen een beleggingsfonds zou de belegger moeten worden behoed voor al te grote risico’s. Het doel van een beleggingsfonds is duidelijk. Particuliere beleggers kunnen door deelname in een beleggingsfonds een spreiding van hun beleggingsportefeuille bereiken die anders alleen met een aanmerkelijk groter vermogen te bereiken valt.

Er is een groot aantal beleggingsfondsen op de markt, met een grote variëteit aan objecten waarin wordt belegd. Zo zijn er beleggingsfondsen die alleen in aandelen beleggen, alleen obligaties, of zowel in obligaties als aandelen. Daarnaast is het mogelijk een beleggingsfonds te gebruiken om een belegging op een min of meer specialistisch gebied te realiseren; denk hierbij aan een specifieke sector of regio. In mijn ogen is het alleen in dat laatste geval verstandig om voor een beleggingsfonds te kiezen. Immers, wie bent u om met een bepaalde belegging de gok te wagen als u niet over voldoende kennis of expertise bezit? Dan kan de belegger net zo goed naar het casino gaan. Het argument van spreiding is echter van weinig waarde, want te veel spreiding is ook niet goed.

Geen enkel aandelenbeleggingsfonds bestaat uit louter pareltjes, om over mixfondsen maar helemaal te zwijgen. Sinds de kredietcrisis van 2008 uitbrak zijn beleggingsfondsen wereldwijd in een glijvlucht geraakt en bleken de beleggingsfondsen ineens veel minder veilig dan eerder werd gedacht. Natuurlijk, als de koersen stijgen, stijgt de koers van een willekeurig beleggingsfonds eveneens. Maar, als de beurzen dalen, dan daalt de waarde van het beleggingsfonds in vele gevallen net zo hard (of harder) mee. Het blijkt dat de belegger veel minder bescherming krijgt dan hem wordt voorgespiegeld. Dat is op zich niet verwonderlijk, want de meeste fondsen moeten te allen tijde vol belegd zijn. Vaak kennen fondsen ook nog beperkingen zoals het toepassen van derivaten.

Om voor beleggingsfondsen te kiezen, wordt de belegger meestal door de bank of vermogensbeheerder over de streep getrokken met het argument dat deze ‘gratis’ voor hen worden beheerd. Nou, niets is minder waar. Sla het prospectus en de voorwaarden van ieder willekeurig beleggingsfonds er maar op na en u zult versteld staan van de kosten die binnen een dergelijk fonds in rekening worden gebracht. Dat gaat allemaal ten koste van het rendement. Terwijl de belegger op het eerste gezicht zo voordelig uit lijkt te zijn en denkt dat de desbetreffende beheerder het beste met hem voor heeft. Bovendien hebben banken en vermogensbeheerders vaak zelf beleggingsfondsen opgericht. De onderliggende waarden daarvan worden automatisch voor de belegger geselecteerd (aan- en verkoop) als hij besluit (een deel van) zijn vermogen in het desbetreffende fonds te beleggen. Van een objectieve besluitvorming is in een dergelijk geval geen sprake.

Voordelen verbonden aan goede beleggingsfondsen:

  • Goed gespreide portefeuille;
  • Geen kopzorgen, het fonds wordt voor u beheerd;
  • Brede waaier van mogelijkheden.

Nadelen verbonden aan beleggingsfondsen:

  • Beheer- en andere kosten kunnen soms behoorlijk oplopen;
  • Is en blijft een passieve vorm van beleggen;
  • Worden door de banken en instellingen soms te agressief gepusht.

Voor het gemak wordt eraan voorbijgegaan dat dit fonds binnen zijn categorie helemaal niet het beste hoeft te presteren of gepositioneerd te zijn om een zo goed mogelijk rendement voor de cliënt te realiseren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt eveneens voor beleggingsfondsen. De successen van gisteren hoeven niet per se de grootste stijgers van morgen te zijn. Denk hierbij aan fondsen die zich richten op bijvoorbeeld China, Vietnam of Rusland. Het is aan de belegger om te beslissen of hij zijn geld al dan niet deels in beleggingsfondsen wil steken. Niet voor niets werd het totale fondsvermogen van alle Europese beleggingsfondsen op ongeveer 12.637 miljard euro geschat in 2015.

Selecteer dus altijd weloverwogen en onderzoek of een beleggingsfonds de juiste keuze is. Kijk of een beleggingsfonds wel beursgenoteerd is, maak een analyse van de verhandelbaarheid, zowel van het fonds als van de regio waarin het fonds belegt. Maak op basis van economische ontwikkelingen en vooruitzichten de keuze in welke regio u wilt beleggen en verzamel vooraf zo veel mogelijk informatie over het fonds dat geselecteerd is. Zo voorkomt de belegger dat hij voor onaangename verrassingen komt te staan.

Er zijn momenteel geen stijgers bekend.
Er zijn momenteel geen dalers bekend.