Dividendbelasting

Dividendbelasting

Oké, het is niet het meest spannende onderwerp om over te hebben. Desondanks is het wel een belangrijk onderwerp: de dividendbelasting. Als u met u geld aan het beleggen bent en dividend ontvangt over uw beleggingen, wordt daar dividendbelasting over gerekend.In veel gevallen kunt u deze dividendbelasting terugkrijgen via uw aangifte inkomstenbelasting. Aangezien de aangifte van dividendbelasting elk jaar terugkomt, is het goed om te weten wat dividendbelasting precies is en hoe de aangifte werkt. 

Alles over dividendbelasting


Wat is dividend?

Als u dividend ontvangt, betaalt u daar belasting over. Maar wat is dividend precies? Dividend is een winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders. Dividend wordt alleen uitgekeerd als er daadwerkelijk winst is gemaakt. Daardoor is nooit met zekerheid te zeggen hoe hoog het dividend gaat zijn. 

Dividend kan uitbetaald worden in de vorm van een geldbedrag per aandeel. Het is echter ook mogelijk om dividend in de vorm van nieuwe aandelen te ontvangen. Hierbij geeft het aantal bestaande aandelen het recht geeft op nieuwe. De meeste beursgenoteerde bedrijven keren elk jaar of elk kwartaal dividend uit. Alleen als het economisch écht heel slecht gaat, slaan ze een keer over. Wanneer u dus aandelen bezit kunt u elk jaar of elk kwartaal dividend ontvangen over uw aandelen.

Ook voor ETF’s wordt dividend uitgekeerd. In dit geval is het verzameld dividend van de bedrijven die in dit fonds vertegenwoordigd zijn. Vaak wordt echter bij ETF’s het dividend weer automatisch geherinvesteerd. Dit heeft als voordeel dat het zorgt voor extra samengestelde rente oftewel compound interest. U kunt het dividend ook zelf herbeleggen door met het geld nieuwe ETF’s aan te kopen.

Wat is dividendbelasting?

De dividendbelasting is een ‘voorheffing’ op de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat het bedrijf dat het dividend uitkeert dividendbelasting moet inhouden op uw dividend. De belastingdienst kijkt vervolgens op basis van de aangifte inkomstenbelasting of dit bedrag correct was. Hierna kan het zijn dat u moet bijbetalen of dat u een deel van de dividendbelasting terugkrijgt.

Hoogte dividendbelasting

Het tarief voor dividendbelasting is niet overal hetzelfde. De hoogte van de dividendbelasting is afhankelijk van het land van vestiging van de uitkerende instantie. In Nederland is het tarief van de dividendbelasting 15%. In andere landen gelden andere tarieven. Zo heeft de VS een tarief van 30%, hanteert Ierland 0% en Luxemburg 15%. Veel landen hebben onderling belastingverdragen gemaakt. Voor inwoners van Nederland houdt dat in dat u - ongeachte het land van herkomst – altijd 15% dividendbelasting betaalt. Daarmee wordt voorkomen dat ontvangers van buitenlands dividend meer dividendbelasting betalen dan in hun land van vestiging zou worden ingehouden op binnenlands dividend.

Box 3: Inkomsten uit aandelen

Op de winstuitkering wordt 15% dividendbelasting ingehouden en aan de Belastingdienst betaald door de onderneming dat de winstuitkering uitdeelt. Nederlandse ontvangers van het dividend kunnen vervolgens in hun aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting de ingehouden dividendbelasting verrekenen. Deze inkomsten kunnen vallen in box 2 of box 3.

Inkomsten uit aandelen vallen in box 2 als u – samen met uw fiscaal partner – een aanmerkelijk belang heeft in aandelen. U heeft dan meer dan 5% aandelen in een bedrijf. Deze positie wordt Directeur-Grootaandeelhouder genoemd.

Voor de andere gevallen vallen de inkomsten uit aandelen in box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. In box 3 betaalt u niet over de daadwerkelijke inkomsten (in dit geval het ontvangen dividend) maar over een fictief inkomen berekend op basis van de hoogte van uw vermogen.

Aangifte Dividendbelasting

Zoals eerder gezegd moet u een aangifte dividendbelasting invullen. De dividendbelasting die ingehouden is staat als het goed is al automatisch ingevuld in uw belastingaangifte. Uw bank of broker moet deze gegevens namelijk aanleveren aan de belastingdienst, die ze vervolgens al vooraf ingevuld heeft. Voor de buitenlandse dividendbelasting dient het vakje “Ja” aangevinkt te staan en dient per land het ontvangen dividend en de ingehouden dividendbelasting ingevuld te staan. Als alles goed ingevuld staat wordt het automatisch goed verwerkt.

Voor de volledigheid: buitenlandse dividendbelasting mag u tot een maximum van 15% verrekenen. Stel dat u 20% dividendbelasting heeft betaalt in een bepaald land, dan mag u maar 15% verrekenen met uw vermogensbelasting.

Dividendbelasting 2021

Over de dividendbelasting en de hoogte van tarieven die DGA'S moeten betalen zijn al jaren veel discussies. Zo is er een discussie geweest om de dividendbelasting af te schaffen. Het grootste argument voor het afschaffen van de dividendbelasting is een beter klimaat te creëren voor grote multinationals. Het kabinet wilde destijds graag dat deze bedrijven zich in Nederland gingen vestigen. Om te concurreren met omliggende landen, was het plan opgevat om de dividendbelasting af te schaffen. Toen echter bleek dat Unilever, een van de grote multinationals, zich niet in Nederland zou vestigen, kwam dit belangrijke argument te vervallen. Uiteindelijk is besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen meer deze stapsgewijs te wijzigen. 

Zoals aangegeven, staat alles als het goed is al klaar in uw belastingaangifte. Heeft u toch nog vragen over de gegevens die zijn ingevuld bij box 2 of box 3? Dan adviseren wij u om een belastingadviseur of boekhouder te raadplegen, zodat alles goed geregeld is. Er is weinig zo vervelend als die gevreesde blauwe enveloppe op de mat. Dus voorkom dat en win advies in. 


Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrants, beleggen in turbo'sbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in zilver, beleggen in oliebeleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd beleggen?, vermogensbeheer