Blockchain uitgelegd door Beursgenoten

Blockchain

Bitcoins zijn digitale munten die sterk in opkomst zijn. Digitale munten worden ook wel cryptocurrency genoemd. Steeds meer mensen beleggen in bitcoins of gebruiken deze digitale munt als betaalmiddel. Bitcoins zijn onder andere populair, omdat er voor het gebruik van deze digitale munt geen bank nodig is. Het ontbreken van een bank is mogelijk omdat alle data wordt opgeslagen in een Blockchain. Hoe Blockchain technologie werkt en waarom het een stuk veiliger is dan andere data technologieën, leggen we uit in dit artikel

Alles over Blockchain


Wat is Blockchain precies?

Blockchain is de oorspronkelijke datastructuur achter het gehele bitcoin-netwerk. De techniek achter Blockchain is vrij ingewikkeld, maar is het beste te omschrijven als een nieuw soort database dat data opslaat in een computernetwerk. De data wordt dus niet opgeslagen bij een centrale server, zoals bij een bank of andere instellingen het geval is. Bij Blockchain wordt elke transactie die u doet versleuteld door cryptografische codes.

Hoe werkt Blockchain?

Transacties die van verschillende plekken over de gehele wereld gedaan worden, worden direct opgeslagen in de Blockchain-database en versleuteld door de eerdergenoemde cryptografische codes. Alle transacties worden in kleine 'blokjes' opgeslagen in een netwerk van computers. Er ontstaat zo een soort ketting van blokjes waarvan elk blokje informatie bevat over het vorige blokje en nieuwe informatie toevoegt. Op deze manier ontstaat er een lange ketting die niet te kraken of te veranderen is.

Blockchain is eigenlijk een lange ketting van netwerkenBlockchain technologie: een ketting van netwerken


Het verschil tussen Blockchain en data op een centrale plaats

De data van banken en andere instellingen wordt opgeslagen op een centrale server. Dit betekent dat er één plek is waar gegevens gedeeld en gewijzigd kunnen worden. Hierdoor zijn deze servers kwetsbaar voor technische storingen of hacks.

Bij Blockchain gaat dat anders. Bij Blockchain is er namelijk niet één centraal punt, maar zijn er juist meerdere punten die allemaal een kopie van alle uitgevoerde transacties bevatten. Deze knooppunten zijn talloze computers in het netwerk. Al deze knooppunten, ook wel nodes genoemd, hebben de versleutelde gegevens. Er is daardoor geen centraal punt meer nodig en er hoeft ook geen bank meer te zijn die toezicht houdt.

Is Blockchain wel veilig?

Bij Blockchain bent u zelf de persoon die toezicht houdt. Blockchain is zeer stabiel, omdat de ketting van informatie vrijwel onmogelijk te kraken of te veranderen is. Dat komt omdat er bij een nieuwe transactie altijd eerst een code moet zijn die aangeeft dat de informatie klopt en vervolgens moeten ook de nodes met elkaar corresponderen. Dit wordt ook wel cryptomining genoemd.

Informatie die eenmaal is bevestigd en is toegestaan in het netwerk staat voor altijd vast. Het systeem is bovendien gedistribueerd. Dit betekent dat er bij een hack of een technische storing van een computer in het netwerk nog talloze andere computers zijn die een kopie hebben van de database. Dit in tegenstelling tot een bank die maar één centrale plaats heeft en bij een hack sneller in de problemen kan komen.

Waar wordt Blockchain voor gebruikt?

Tegenwoordig wordt de technologie van Blockchain in diverse branches gebruikt. De meest bekendste toepassing is die van de cryptovaluta. Met name door de toename van populariteit van de Bitcoin is Blockchain steeds bekender geworden. Een van de bekendste Blockchain netwerken is Ethereum. Via Ethereum is het mogelijk om zelf contracten te maken en apps te bouwen. Hoe Ethereum precies in elkaar steekt, leest u in dit artikel over Ethereum.

Iedereen die de techniek beheerst, kan een eigen Blockchain-database bouwen. De snelheid en veiligheid waarmee transacties kunnen worden uitgevoerd, zijn interessant voor veel doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen. Of zelfs aan het kopen van een huis. De afspraken die gemaakt worden, zitten versleuteld in de Blockchain. Tussenkomst van partijen en papierwerk wordt door Blockchain overbodig. 

Nadelen van Blockchain

Ondanks de vele voordelen zitten er ook nadelen aan Blockchain verbonden.

Kans op aanvallen

Tot op heden is het nog niet gelukt om een Blockchain succesvol aan te vallen. Echter bestaat de kans dat er een aanval op het netwerk uitgevoerd wordt. Zo'n aanval wordt ook wel een 51% aanval genoemd. Met een 51% aanval kunnen bepaalde transacties van een kwaadwillig persoon of groep teruggedraaid worden. Zoals gezegd is er nog geen succesvolle aanval geweest. Daarbij geldt hoe groter het Blockchain netwerk wordt, hoe veiliger en minder kans op aanvallen.

Niet mogelijk om gegevens te wijzigen

Hoewel het ook een voordeel is dat het vrijwel onmogelijk is om bestaande gegevens te wijzigen, kan dit natuurlijk ook een nadeel zijn. Een ander nadeel is dat u geen tussenpersoon kunt inschakelen als u gegevens bent verloren die toegang geven tot uw Blockchain-rekening of wanneer u vragen heeft.

Blockchain-technologie slecht voor het milieu

Een ander nadeel waar veel over gesproken wordt als het gaat om de Blockchain-technologie is dat het ontzettend veel energie verbruikt. Voor cryptomining moeten er namelijk zware computerberekeningen uitgevoerd worden en de steeds hoger wordende waarde van de bitcoin betekent dat er steeds zwaardere machines gebruikt worden om het minen mogelijk te maken. Het minen van bitcoins is zelfs een handeling die qua energieverbruik valt onder één van de grootste ter wereld.

Is Blockchain de toekomst?

Inmiddels bestaat de Blockchain technologie ruim 10 jaar. In 2008 werd er voor het eerst gesproken over Blockchain, in relatie tot Bitcoin. Tegenwoordig zijn er steeds meer platformen die Blockchain als uitgangspunt hebben en waarbij het mogelijk is om zelf apps en contracten te ontwerpen met Blockchain. Op dit moment is voor veel mensen nog een ver-van-hun-bed onderwerp. Op het moment dat partijen zoals overheden, zorginstanties en verzekeraars de voordelen van Blockchain gaan inzien en gebruiken, zal het in de maatschappij breder geaccepteerd worden. Wie weet kopen we onze huizen over 10 jaar alleen nog maar via Blockchain technologie? We gaan het zien. 

 Lees meer over: beleggen in aandelen, beleggen in preferente aandelenbeleggen in obligaties, beleggen in derivaten, beleggen in opties, beleggen in warrants, beleggen in turbo'sbeleggen in vastgoed of vastgoedfonds, beleggen in beleggingsfonds, duurzaam beleggen, beleggen in goud, beleggen in zilver, beleggen in oliebeleggen in windenergie, beleggen in bitcoin, defensief of offensief beleggenzelf beleggen of beheerd beleggen?, vermogensbeheer